Chủ Nhật 27 Thường Niên ( Năm C )

 

"XIN HÃY THÊM ĐỨC TIN CHO CHÚNG CON "           

                                                ( Lc 17,5 – 10 )

 

Tin vào Thiên Chúa là điều kỳ diệu nhất

Mà chúng ta có thể làm trên thế giới này,

Và đó cũng là điều thật đẹp lòng Chúa .

Vì đức tin thiết lập tương quan, sự đối thoại, lòng tìm kiếm,

và khám phá thêm mãi: chân dung,ý định và tình thương của ngài.

Làm phong phú và "vĩnh cửu hoá " đời sống của chúng ta.

 

Nếu cây cối phải dời đi chỗ khác,nếu ngọn núi phải nhào xuống biển

Là bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể làm được điều đó.

Khi chúng ta tin và làm điều ngài muốn,

Thì ngài sẽ làm điều chúng ta muốn.
Không có Ngài chúng ta không làm gì được

Không có gì mà ngài không làm được .

 

Nhờ đức tin, con người có được ân sủng và sức mạnh

Làm chủ chính mình, thực hiện những khả năng của mình.

Hãy khiêm tốn biết rằng :

"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc kỳ diệu ".

Lời Đức maria trong kinh ngợi khen vẫn còn đó

Như một khích lệ, một bảo đảm cho niềm tin vào Chúa

Và để thấy rằng :

đức tin không phải là một sức mạnh để con người vênh vang.
Dù hoàn tất việc gì, chúng ta cũng chỉ là "tôi tớ vô dụng "

trong tình thương và quyền năng của ngài .

 

Đức tin nếu bằng hạt cải

Cũng do tay Chúa gieo trồng

Dù con dời sông chuyển núi

Có gì đáng để vênh vang ?

 

27-09-2004                                             Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà