Chủ Nhật 29 Thường Niên ( Năm C )

 

                 BÀ GOÁ QUẤY RẦY

                                                   ( Lc 18,1 – 8 )

 

Thật tội nghiệp và cũng thật đẹp hình ảnh "bà góa quấy rầy ":

Bà lải nhải cầu xin cho tới khi được việc,

làm chúng ta hình dung ra được một đức tin không" buông tay",

đức tin không tính đến hôm nay, ngày mai, tháng sau…

chỉ biết luôn trông vào lòng nhân hậu của Chúa .

Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng, kiên trì tin tưởng,

lẽ nào Thiên Chúa lại thua "người quan tòa bất công" ,

mà không đếm xỉa đến lòng kiên nhẫn của con cái mình ?

 

Thiên Chúa có khoa sư phạm tuyệt vời, tiệm tiến :

Ngài biết rõ những nhu cầu, ước muốn của con người,

nhưng hướng dẫn họ từ từ đến điều cao hơn, xa hơn.

Từ những nhu cầu vật chất tạm bợ, bên ngoài,

đến những điều tinh tuý, giá trị, thiêng liêng,

đến sự sống và sự sống vĩnh hằng .

 

Người cha không đưa hòn đá khi con cái mình xin bánh,

không đưa con rắn khi con cái mình xin cá ( Mt 7,9 ).
Chẳng chóng thi chầy, Thiên Chúa sẽ nhận lời

và sẽ ban cho chúng ta điều tốt nhất.
Liệu chúng ta có đủ lòng tin để kiên nhẫn quấy rầy,

để luôn chờ đợi như bà goá trong Phúc âm hôm nay không ?

 

Con khẩn nài, Chúa như giả điếc

Dạy con thêm tin tưởng vào ngài

Xin dâng Chúa nỗi lòng tha thiết

Lời nguyện cầu mãi chẳng mờ phai .

 

10-10-2004                                                  Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà