Chủ Nhật 30 Thường Niên ( Năm C )

 

  " CÓ HAI NGƯỜI LÊN ĐỀN THỜ …"

                                             ( Lc 18,9 – 14 )

 

Người biệt phái cất lời cầu nguyên hay đọc diễn văn ?

Ông nói về mình, ca ngợi mình, đặt  mình làm trọng tâm,

kể lể công lao, cho mình đạo đức hơn người khác,

thay vì hướng về Chúa, ca ngợi Chúa .

Ơn cứu độ nào để mua bán, trao đổi, mà ông "ra giá ",

ông có thực cần Chúa, có thực tin Chúa hay không ?

 

Còn người thu thuế, ngược lại, đã chờ đợi tất cả nơi Chúa,

anh biết mình tội lỗi, yếu đuối, không có gì, không làm được gì,

anh thật cần Chúa, thật cần ơn cứu độ .
Thiên Chúa thấy rõ và Ngài đã chúc phúc cho anh .

 

Đừng bận tâm đến quá khứ, đến mình, với bao công lao hiển hách;
hãy để tâm hồn có chỗ trống cho Thiên Chúa lấp đầy.
Hãy thành tâm ý thức rằng : cho tới cuối cuộc đời,

Chúng ta vẫn luôn cần lòng xót thương của Chúa.
Tâm hồn người thu thuế tội lỗi, tuy đứng xa mà vẫn luôn ở gần Ngài,

Trong hôm qua, hôm nay và cả đến ngàn sau .

 

Tự khoe mình, mong người đời khen ngợi, để rồi rơi vào quên lãng,

Hay tự hạ mình, quên mình, để được Chúa thưởng thức,

sống trong vinh quang bất diệt và bình an ,

Đâu sẽ là chọn lựa của chúng ta ?

 

Nếu con không thấy mình tội lỗi

lấy gì để được Chúa thứ tha

Xin nhận cõi lòng bao thống hối

Quay về, ao ước sống bên Cha .

 

18-10-2004                                                    Bọt Biển

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà