Chủ Nhật 32 Thường Niên ( Năm C )

 

            BÊN KIA CÕI CHẾT                                       

                                                 ( Lc 20,27 – 38 )

 

Con người sợ hãi với sự chết và những gì sau cái chết,

họ nghĩ về mình, về tương lai của mình, lòng đầy lo âu.
Lại có những người tự trấn an mình khi không tin

là còn điều gì bên kia cái chết : chết là hết .

Như những người phái Xa-đốc: họ bắt bẻ, gài bẫy Chúa ,

khi nói về người phụ nữ có 7 đời chồng, sẽ sống lại ở đời sau .

 

Quả thật, trong Đức Kitô, con người sẽ được phục sinh thân xác,

nhưng việc này không có mục đích làm vinh quang con người

cho bằng tôn vinh Thiên Chúa,

Đấng cho Đức Giêsu sống lại vinh quang

cùng với Thân thể Người, là Giáo Hội, cũng được dự phần .

 

Vì thế, không có chuyện "dựng vợ gả chồng" ở đời sau ,

khi mọi người nên một thân thể duy nhất .
Và Đức Giêsu đã lợi dụng câu hỏi của những người chất vấn

để nhắc lại dự dịnh kỳ diệu của Thiên chúa đối với con người :

Con người được tạo dựng, mời gọi trở nên "hình ảnh" Thiên Chúa,

được tham dự vào đời sống của ngài để sống vĩnh cửu.
Chính vì vậy, họ sẽ giống như những thiên thần,

những người con trai và con gái của Thiên Chúa,

là người thừa tự vĩnh cửu của Đấng đã phục sinh .

 

Khi tin vào Đức Ki-tô sống lại

Sự chết nào làm khó được anh chăng ?

Đường phải đi, nào còn chi ái ngại ,

Dẫn đưa ta vào vinh phúc vĩnh hằng .

 

01-11-2004                                                    Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà