Chủ Nhật 33 Thường Niên ( Năm C)

 

" CÁC CON CỨ BỀN ĐỖ… "  

                                                  ( Lc 21,5-19 )

 

Khi các tông đồ chiêm ngưỡng Thành Thánh huy hoàng,

Đức Giêsu lại nói đến sự điêu tàn, hủy hoại.
Lịch sử, với những thăng trầm, không là dòng sông phẳng lặng,

và cả Giáo Hội cũng vậy: không mãi sống trong an ninh, thuận lợi.
Chúa đã chẳng loan báo hi sinh, ngược đãi, đau khổ đó sao ?

 

Nhưng dù Đền thờ có bị hủy hoại, lịch sử có đổi thay,

dù Giáo hội có bị bách hại: điều đó cũng chẳng thay đổi gì nhiều,

Vì Thiên Chúa luôn trung thành với điều Ngài đã hứa :

Ngài là Đền thờ Giê-ru-sa-lem mới,

mà trong ngài, chúng ta là những "viên đá sống động ";

Ngài thiết lập giao ước mới, để khi tin vào ngài,

chúng ta chết đi con người cũ

để sống trong "trời mới đất mới " của Ngài.

 

Hãy tin tưởng vào sự quan phòng đang gìn giữ chúng ta

Và làm chứng ngay từ bây giờ: tình thương của Chúa.
Có thể hôm nay, ngày mai… Ngài sẽ tới.
Khi sống trong sự chắc chắn của lòng tin,

luôn cậy dựa vào Lời Chúa, mong Chúa là " bảo đảm" duy nhất,

Chúng ta còn sợ gì ? Như Thánh Phao lô đã nói :

"Nếu Chúa bên ta, ai nào chống lại chúng ta ? "

 

Cho dù quá khứ tan hoang

Con trông đợi cảnh huy hoàng ngày mai

Lời ngài dọi sáng tương lai

            Thêm lòng tin tưởng dựng xây cuộc đời .

 

08-11-2004                                                        Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà