Chủ Nhật 3 Thường Niên ( Năm C ) 

Lễ Thánh Phao-lô Tông đồ trở lại

 

          ĐƯỜNG ĐI ĐA – MÁT

                                              ( Cv 9,1 – 19 )

 

Đường đi Đa-mát là con đuờng huyền nhiệm

Đường ra đi để trở về, vấp ngã để chỗi dậy ,

đường từ chối để đón nhận, chống đối để quy thuận.

 

"Sa-un, Sa–un, sao ngươi bắt bớ Ta ? "

có khi vì chưa hiểu hết một con người, một chân lý

và với những thành kiến,giáo điều,người ta miệt mài chống đối.
có thể đó là những chống đối đúng, do đã hiểu sai, tin sai ;

vì xưa cũng như nay, đã có bao nhiêu thần tượng ,

có bao nhiêu "Thiên Chúa" giả trong cuộc đời .

Phao–lô tưởng mình sáng suốt khi mù quáng

tìm bắt những người theo Chúa,

cho đến khi ngã ngựa, bị đau, bị lòa ,

và trong bóng tối, lòng ông lại sáng hơn bao giờ hết.

"Thiên Chúa" giả  có thể để con người sống trong cuồng tín,

trong những hão huyền, tự tô vẽ vinh quang .

Còn Thiên Chúa thật thì luôn cứu vớt, thuơng yêu

mong cho con người điều đẹp nhất, tốt nhất trong đời .

 

Phao–lô đi bắt người của Chúa, nay lại được Chúa "bắt "

để trở thành vị tông đồ nhiệt thành tìm kiếm con người ,

không phải tìm họ cho luật lệ, giáo điều, Do Thái giáo nữa,

mà là cho tự do và tin yêu của những người làm con Chúa.
Đường đi Đa –mát, con đường của Phao-lô,

cũng có thể là đường của chúng ta trong cuộc đời hôm nay.

 

 

Mừng người ngã ngựa giữa đường

Mở lòng đón nhận Tin Mừng Chúa trao

Cuộc đời truyền giáo đẹp sao

Thấm nhuần công đức, ngàn sau lưu truyền .

 

18-01-2004                                                     Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà