Chủ Nhật 5 Thường Niên ( Năm C  )

             

       " DỰA VÀO LỜI THẦY, TÔI SẼ THẢ LƯỚI " 

( Lc 5 , 5 )

 

 

                                   ( Biển hồ Ti-bê-ri-át )

Sau khi nghe Chúa rao giảng Tin Mừng cho đám đông

Các tông đồ hẳn đã  chờ đợi Ngài giải thích lời rao giảng

hoặc chỉ bảo phương pháp loan báo Tin Mừng . 

Thế nhưng Chúa đã chỉ cho các ông một cách thế lạ lùng ,

xem ra chả ăn nhập gì với việc truyền giáo :

" Hãy ra khơi thả lưới " .

 

Các tông đồ chưng hửng vì Chúa không phải là ngư phủ

mà lại  " dẫm chân " trên lãnh vực  của các ông .  

Kinh nghiệm bảo rằng lúc này không có cá ,

thực tế cũng đã là :" Chúng tôi đã vất vả suốt đêm … "

thế mà kết qủa thì ngược lại : các thuyền đầy cá .

Trong việc lưới cá cũng như trong việc loan báo Tin Mừng ,

điều quan trọng không phải là kinh nghiệm, phương pháp, tài năng .

Nhưng là " Vâng lời Thầy , chúng tôi xin thả lưới " .

 

Simon Phêrô đã không làm việc của mình , làm theo ý mình

mà là theo ý Chúa , cộng tác vào việc của Chúa .

Chúa cần người thả lưới, người kéo cá ,

rồi thêm cả những người trợ giúp …

Việc truyền giáo không chỉ là của một người ,một nhóm người ,

mà là của cả Hội Thánh, một Hội Thánh luôn vâng theo lời Người

để " thả lưới " ở mọi thời và mọi nơi .

                        

                  Vâng nghe tiếng Chúa gọi mời

                  Con thuyền Hội Thánh ra khơi

                  Sóng đời reo vang hy vọng

                  Tình thương Chúa tựa biển trời

 

02-02-2004                                                       

Bọt Biển    

      

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà