Chủ Nhật 7 Thường Niên ( Năm C )

             

                  " NẾU AI … "                                

                                         ( Lc 6, 27 – 38 )

 

 

Ai bắt anh đi một dặm đường, hãy đi với họ hai dặm .

Hãy nghĩ rằng : mình chẳng cô độc trên đường đời đang đi .
Cuộc sống có nắng mưa, có hoa hồng và có cả gai góc ,

Rồi niềm vui đồng hành trong tâm khảm mãi in ghi .

 

Ai muốn lấy áo ngoài, anh hãy cho họ cả áo trong nữa .

Tài nguyên trên trái đất, trong yêu thương, là của hết mọi người .

Là người quản lý tốt, khi cho đi là anh nhận lại :

hạnh phúc, tình người, ơn Thánh, với lòng thanh thản vui tươi .

 

Ai tát má bên phải, anh hãy giơ luôn má bên trái .

Dù chẳng phải là "yêu nhau lắm, cắn nhau đau " .

Vinh dự nhường bước sỉ nhục, tha thứ thay cho thù oán

vui thay, người mang "khuôn mặt của Ngài "mãi tới ngàn sau .

 

Yêu thuơng kẻ thù ,

vì yêu Đấng đã ban cho cả hai có chung một mặt trời mọc .

Làm ơn cho kẻ ghét mình, anh đi nhanh hơn cả tội nhân ,

kẻ đang trốn anh và tự trốn mình .

Thế giới thêm huy hoàng vì có những người như anh đó .

"Những người yêu mến Thầy và giữ lời Thầy "

cho loài người mãi hạnh phúc thêm lên .

 

Điều "không thể " Chúa mong thành "có thể "

Cho con đây mãi mãi thuộc về Ngài

Lời dặn dò năm tháng chẳng phôi phai

Dâng cuộc sống yêu thương làm hi lễ .

 

15-02-2004                                                         Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà