Tháng Các Linh Hồn ( Năm C )

 

     " NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẾT "

Từ thuở sơ khai, qua các truyền thống và nghi thức tôn giáo,

con người vẫn tin rằng: bên kia sự chết, còn có ngày mai.

Cái chết là một khởi đầu, một sự sinh hạ mới.
Thân xác tuy bị huỷ hoại, nhưng linh hồn vẫn luôn bất tử,

được vùi sâu trong lòng đất, như hạt giống, chờ nẩy lộc sinh chồi.

 

Đức tin Kitô giáo bổ sung và củng cố niềm hi vọng của nhân loại,

với Đấng đã nói rằng :"Ta là sự sống lại và là sự sống,

ai tin Ta, dù có chết thì cũng sẽ sống… "

Đức tin này thật sống động với Đức Kitô hằng sống

đã chết và sống lại, đưa chúng ta vào kinh nghiệm của Ngài :

Hành vi "bánh bẻ ra", "rượu chia sẻ " hằng ngày vẫn tái diễn,
cho những người đã lãnh nhận, dù đang sống hay đã chết,

được tham dự vào sự sống đời đời .

 

Ngày lễ các linh hồn tiếp nối ngày lễ các Thánh,

làm chúng ta cảm thấy Nước Trời như thật đang ở kề bên.
Dù sự trống vắng vây bọc, dù sự thinh lặng bao trùm ,

Nước Trời vẫn đang ở đây, với tất cả huy hoàng, linh thiêng

và niềm vui mong chờ ngày đoàn tụ .

 

Khi chúng ta tự đặt mình trước mặt  Chúa

với cố gắng thi hành những điều thiện hảo bằng niềm tin Phục sinh,

chúng ta sẽ gặp lại những người đã ra đi trước chúng ta ,

cùng với tất cả các thần thánh trên trời .

 

Nước ra biển, theo mưa về nguồn mạch

Khởi tự Ngài, con lại trở về Ngài

Xin giữ mãi, giữa ngàn muôn thử thách

Lòng mong ngày đoàn tụ chẳng phôi phai .

 

23-11-2004                                                          Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà