Tháng Mân Côi

 

                 Lời Kinh Mân Côi

 

Maria: tên Mẹ quen thuộc, gần gũi tựa ca dao,

Mà từ thuở ấu thơ, bao trẻ đã bập bẹ câu kinh kính mừng.
Rồi dần theo năm tháng: lời kinh êm đềm xoa dịu

bao mệt mỏi, lo toan, đắng cay, sầu khổ của cuộc đời…

lúc vui tươi, lúc đau thương, lúc mừng rỡ .
Cuộc đời như chuỗi mân côi

mà con người " lần" mãi khi bước đi

Trong niềm tin reo vang tên Mẹ…" Kính mừng Maria…"

 

Đời người tội lỗi chờ mong ơn thánh thiện,

Lòng thống hối gọi mời tình thương xót :

"Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con…"

Lời kinh reo vang niềm hi vọng, đầy cảm động và thân thương

của những người ý thức được những gì mình lãnh nhận

hôm qua, hôm nay, và mong chờ cả trong giờ lâm tử,

trong niềm tin và lòng cậy trông tuyệt đối .

 

Chuỗi mân côi đem lại bình an trong tâm hồn

"Dưới sự chở che của Mẹ, chúng con nương náu"

và mãi mãi dâng lời kinh lên mẹ đầy ơn phúc :

" Kính mừng Maria…"

 

Lòng trào dâng xúc động

Lần chuỗi hạt gỗ nâu

Mà đời con quý chuộng

Như ngọc ngà trân châu .

 

05-10-2004                                                       Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà