Chủ Nhật 3 Mùa Vọng ( Năm C )

 

" CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ? "       

                                                    ( Lc 3, 10 )

 

 

Những người đến với phép rửa của Gioan Tiền Hô

đã không hỏi ông :"Chúng tôi phải tin gì ? "

Mà họ đã hỏi :"Chúng tôi phải làm gì đây? "

Một câu hỏi thích đáng, vì cũng như chúng ta ,

nhiều người trong họ đã biết và đã có đức tin ,
nhưng không biết phải làm gì để đức tin được lớn lên và sinh hoa trái.

 

Họ là thường dân, binh lính, thương gia, nhân viên sở thuế…

Và Vị Tiền Hô đã yêu cầu họ, cũng như yêu cầu chúng ta hôm nay :

Chối bỏ bạo lực, thực thi công lý,

biết chia sẻ, biết tôn trọng người khác .
Đây không phải là lời mời gọi thay đổi cách chung chung

Anh và tôi sẽ làm điều này, điều nọ, nếu như…nếu như …

mà chúng ta cần làm…phải làm…một cách dứt khoát, bền bỉ .

Người dấn thân phục vụ thì sống đời tận hiến

Người có gia đình được mời gọi sống yêu thương, trung thành

Người thương gia ngay thẳng, người quản lý tín trung .
Người làm công chu toàn bổn phận, người chủ quảng đại khoan dung

Người có hai áo thì chia cho người không có áo mặc

Người có quyền thì yêu thương đùm bọc kẻ dưới

Ai nấy sống đúng chức phận của mình trong công lý và tình yêu .

 

"Chúng tôi phải làm gì ? "

Mong sao những thao thức sẽ biến thành hành vi cụ thể

Trong Mùa Vọng hiện tại, nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta .

 

Trong sa mạc nghe lời mời gọi

Bao con tim hoán cải thât lòng

Đem cuộc sống đặt thành câu hỏi

Đời vẹn tròn ý nghĩa chờ mong .

 

8-12-2003   Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà