Chủ Nhật II Phục Sinh ( A )

 

"PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN "

                                                 ( Ga 20, 29 )

 

 

Phúc cho người không luôn đòi "phép lạ "

Vì họ biết rằng Thiên Chúa không muốn tỏ quyền lưc "bắt" người ta tin,

Nhưng Ngài thích bày tỏ tình yêu cho người ta "cảm " .

 

Phúc cho người không đòi Chúa trừng phạt "kẻ ác" tức khắc.
Rồi công lý sẽ được tỏ hiện,

Nhưng trong giai đoạn của tình thương

Thiên Chúa vẫn muốn "lúa tốt " mọc chung với "cỏ lùng " .

 

Phúc cho những người đã tin dù chỉ thấy "ngôi mộ trống "

Dù chỉ nghe những "lời đàn bà ".

Ánh sáng Phục Sinh đã le lói trong lòng,khi họ dám lắng nghe và tin tưởng

Dám chấp nhận mình "nhẹ dạ ",

Hơn là cho rằng anh em mình "nông nổi, hoang đường " .

 

Tôma đã thấy và đã tin, đó là điều tốt .

Nhưng quả thật, "Phúc cho những ai không thấy mà tin " .

 

 

Và giờ đây, kẻ lỡ lầm nghi ngại

Xin một đời minh chứng Ðấng quang vinh

Ngài đã chết ba ngày, rồi sống lại

Toả tình hồng trong ánh sáng Phục Sinh .

 

                                        Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà