MUC LUC
         SUY NIỆMFive Minutes With The Word - Lent 2010,
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản The Word Among Us
www.wau.org
chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Đình Nhi