Thứ Năm sau Lễ Tro

Đệ Nhị Luật 30:15-20

 

Đệ Nhị Luật 30:19Anh em hãy chọn sống.

 

          Dân Ít-ra-en sắp tiến vào Đất Hứa.  Bốn mươi năm chờ đợi và lang thang đã gần kết thúc.  Ông Mô-sê đang chuẩn bị giúp dân chúng bước vào giai đoạn mới của lịch sử:  thời điểm Thiên Chúa sẽ hoàn thành lời hứa đem họ tới miền đất chảy sữa và mật.

          Đứng trước mặt dân chúng Ít-ra-en, ông Mô-sê thách đố họ một điều chưa từng thấy.  Họ có muốn chọn sống để đi theo Thiên Chúa không?  Hay họ muốn chọn cái chết để đi theo đường lối họ và các dân chung quanh?

          Thách đố này không phải là vô căn cứ.  Ông Mô-sê đã tốn bao thời giờ nhắc nhở họ về những điều Thiên Chúa đã làm cho họ.  Ông bảo họ Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi Ai-cập và đã tiếp tục che chở họ như thế nào.  Ông nói với họ về man-na rơi xuống mỗi buổi sáng và chim cút tới buổi chiều.  Ông bảo ngay đến quần áo họ mang cũng không sờn rách khi họ lang thang trong sa mạc!  Nhưng nay đã tới giờ dân chúng lãnh lấy gia nghiệp của họ và chọn sống dưới sự che chở của Thiên Chúa.  Man-na không còn nữa, cả chim cút cũng không.  Đây là lúc họ phải chọn cho mình lối sống vâng phục và trung thành:  chọn sự sống Thiên Chúa ban cho họ.

          Hôm nay, Chúa đứng trước mặt chúng ta, giống như ông Mô-sê đứng trước dân chúng Ít-ra-en.  Người cho chúng ta cũng một lời kêu gọi và lời hứa ấy.  Người đứng trước cửa tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta phải chọn sống chứ đừng chọn chết.  Người yêu thương chúng ta hết lòng nên đã mở đất hứa là quê trời cho chúng ta.  Không những thế, Người còn cho chúng ta nếm thử đất hứa ấy ngay tại đời này.  Người ban cho chúng ta từng ân sủng và ơn lành giúp chúng ta bước đi mỗi ngày trong tình yêu và bình an của Người.

          Chúng ta phải chọn lựa.  Chọn sống hay chết là hoàn toàn tùy chúng ta.  Chẳng lẽ không phải là kỳ diệu khi Chúa ban cho chúng ta quá nhiều như vậy sao?

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, Cha là nguồn sự sống của chúng con.  Con chọn tiếp nhận Cha hôm nay.  Con chọn bước theo và nghe lời Cha.  Con cảm tạ Cha đã gọi con và ban cho con tình yêu vô biên của Cha”.


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay