Năm phút suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

 

Năm phút suy niệm Lời Chúa mỗi ngày là để giúp bạn cầu nguyện.  Sau đây là phương thức đơn giản:

1.  Mỗi ngày bạn hãy dành ra 5 phút cho Chúa, tốt nhất là vào buổi sáng.

2.  Bắt đầu với mấy giây lắng đọng tâm hồn.  Bạn hãy nói với Chúa rằng năm phút này là của Chúa.  Cho nên bạn sẽ cố gắng đừng để bị chia trí.

3.  Đọc đoạn Kinh Thánh chậm chậm và với tinh thần cầu nguyện.  Rồi bạn tự hỏi:  “Sứ điệp Lời Chúa nói với tôi điều gì?”

4.  Cuối lúc suy niệm, bạn hãy dùng lời nguyện để cầu nguyện trong ngày.  Lời nguyện đó phải là lời nguyện của riêng bạn.  Hãy nhớ Chúa Giê-su yêu mến bạn lắm và Người rất thích có những phút suy niệm ấy với bạn.

Bạn cố gắng trung thành với việc suy niệm và cầu nguyện này trong mùa Chay nhé!  Chúc bạn được nhiều ân sủng của Chúa trong mùa Chay thánh này.

 

 

 

 

 

Thứ Tư Lễ Tro

Giô-en 2:12-18

 

Giô-en 2:16Hãy thổi kèn lên khắp Xi-on, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân chúng, ra lệnh mở đại hội, tập hợp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ còn măng sữa.

 

Bạn có nghe được giọng khẩn trương của ngôn sứ Giô-en không?  Nước Ít-ra-en bị nạn châu chấu đe dọa và ngôn sứ Giô-en loan báo rằng đó là việc Chúa xét xử dân chúng vì họ phạm tội.  Cho nên ngài kêu gọi dân chúng hãy tụ họp lại Đền Thờ để họ cùng nhau sám hối và khẩn cầu Chúa.

Cũng ngày hôm nay, qua bài Tin Mừng chúng ta nghe được lời kêu gọi hãy cầu nguyện, ăn chay và làm việc bố thí.  Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy làm những việc này cách kín đáo, chứ không giống như những kẻ giả hình giả bộ (Mt 6:2).

Cả hai bài đọc mở ra cho chúng ta một con đường cho mùa Chay này.  Chúng ta được mời gọi hãy tìm kiếm Chúa sâu xa hơn và Chúa Cha sẽ dẫn dắt chúng ta trong việc tìm kiếm này.

Trước hết, như Chúa Giê-su nói qua bài Tin Mừng, chúng ta cần phải tự mình quyết định dành thì giờ để cầu nguyện.  Nhưng bài đọc 1 cũng bảo ta cần phải cùng anh chị em cầu nguyện trong bầu khí cộng đoàn.

Vậy bạn làm thế nào để cùng tụ họp với anh chị em trong cộng đoàn?  Có nhiều cách.  Bạn có thể vào những nhóm nhỏ, học hỏi Lời Chúa.  Bạn có thể tổ chức ngay trong gia đình, mỗi tuần có một bữa cơm đơn giản hơn để cả nhà có thì giờ cùng nhau cầu nguyện.  Trong những sinh hoạt này, bạn có thể gặp được một người đồng hành giúp bạn bước đi với Chúa.  Bất cứ bạn chọn điều gì thì Chúa Giê-su cũng đang kêu gọi bạn trong mùa Chay này.  Người muốn thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống chúng ta đấy!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nghe lời dân Chúa kêu cầu.  Giờ đây xin Cha chỉ đường cho con tìm gặp Chúa Giê-su, khi con cầu nguyện riêng cũng như khi con cùng cầu nguyện với anh chị em trong cộng đoàn”.


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay