Chúa Nhật I mùa Chay

Suy niệm Rô-ma 10:8-13

 

Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.  (Rô-ma 10:9)  

 

          Mỗi Chúa Nhật trong Thánh lễ chúng ta công khai tuyên xưng những điều chúng ta tin.  Khi đọc kinh Tin kính, chúng ta xác nhận chúng ta tin vào Ba Ngôi, vào Ngôi Hai nhập thể, vào sự chết và sống lại của Chúa Ki-tô.  Chúng ta tuyên xưng Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.  Chúng ta đặt hy vọng vào sự sống đời đời.  Đúng vậy, mỗi Chúa Nhật chúng ta “tuyên xưng ngoài miệng” rằng “Đức Giê-su là Chúa” (Rô-ma 10:9).

          Vậy còn tuyên xưng trong lòng thì sao?  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng trái tim là trung tâm của con người.  Đó là nơi của những ước muốn thầm kín nhất, nhưng cũng là nơi chúng ta làm những quyết định quan trọng nhất.  Vậy tin trong lòng có nghĩa là quyết định phó thác trong tay Chúa, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.  Cũng có nghĩa là yêu mến Chúa và quyết định đi theo đường lối Chúa.

          Điều này có nghĩa là mỗi lần chúng ta đọc kinh Tin kính trong Thánh lễ, chúng ta có thể xét lại mức độ xác tín những lời chúng ta đang đọc.  Trong Giáo Hội sơ khai, các Ki-tô hữu đã chết vì tuyên xưng ngoài miệng và tin trong lòng.  Đức tin có ý nghĩa đối với họ như thế đó.  Ngày nay chúng ta cũng đối diện với những thử thách đức tin.  Cuộc đời chúng ta có thể không đi đúng đường, nhưng trái tim chúng ta thì đúng.  Liệu chúng ta có đứng dậy làm những kẻ tin trong thế giới này không?  Hay chúng ta sẽ để cho thế gian lèo lái đức tin của chúng ta?

          Hôm nay khi bạn đọc kinh Tin kính trong Thánh lễ, hãy chắc chắn là bạn đang tuyên xưng ngoài miệng lẫn trong lòng.  Bạn hãy nói với Chúa:  “Con tin kính Chúa.  Con tín thác Chúa hết lòng.  Con cảm tạ Chúa vì mọi sự Chúa làm cho con”.  Càng giữ vững niềm tin ấy trong lòng, bạn càng thấy đức tin của bạn tăng triển.  Rồi khi đức tin của bạn tăng triển, bạn sẽ thấy mình dễ cảm thông hơn, dễ thương hơn và hăng hái hơn để chia sẻ Chúa Giê-su với những người chung quanh bạn.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin hãy đến và thêm đức tin cho con trong mùa Chay này.  Con muốn biết Chúa nhiều hơn và phụng sự Chúa tốt hơn”.

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay