Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.  (Mát-thêu 10:8)  

 

          Vào lúc chúng tôi đem in tập suy niệm này, đã có hơn 474,000 cuốn sách nói về cầu nguyện trên trang nhà Amazon.com.  Hơn 23,000 cuốn trong số ấy thuộc loại dạy làm thế nào để cầu nguyện.  Cho nên nếu bạn muốn chuyên về cầu nguyện, sẽ có nhiều thứ để đọc lắm!

          Vậy mà Chúa Giê-su đã “chuyên trị” đề tài cầu nguyện với vỏn vẹn chín câu ngắn gọn nhưng thật phấn khởi!  Người đã khiến cho cầu nguyện trở nên giản dị:  Hãy cầu xin được biết Cha trên trời của anh chị em, biết thánh ý Người, sự quan phòng của Người, lòng tha thứ của Người, việc Người giải thoát chúng ta và che chở chúng ta.  Đứng đầu danh sách là mấy lời đơn sơ:  “Nước Cha trị đến”.

          Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy xin Chúa Cha làm cho vương quốc vĩnh cửu, không lung lay, thuộc trời cao được lan rộng tới những cuộc sống tạm bợ và dễ biến đổi của chúng ta ở đời này.  Đúng vậy.  Nước Thiên Chúa là cho chúng ta chứ đâu phải cho Chúa Giê-su và các thiên thần!  Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm những ơn lành của vương quốc Người đang khi chúng ta sống mỗi ngày ở đây và lúc này.  Khi bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho vương quốc, Chúa Giê-su nói:  “Anh chị em cứ xin với Cha tôi.  Hãy thiết lập vương quốc ấy ngay trong lòng trí anh chị em”.

          Đôi khi chúng ta hé thấy được nước Chúa:  khi chúng ta trông thấy một người được chữa lành hoặc được an ủi nhờ cầu nguyện;  khi chúng ta thoát được những nghiện ngập, cay đắng hoặc tủi nhục;  khi chúng ta bước ra khỏi tòa giải tội và biết mình đã được tha thứ hoàn toàn.  Vương quốc có thể thấy được qua cuộc sống của những người đang chăm sóc những kẻ hèn hạ nhất giữa chúng ta.  Chúng ta thấy được vương quốc khi công lý được thiết lập giữa những cộng đồng, giáo hội và quốc gia chúng ta.  Khi người ta sống trong sự hiệp nhất, giản dị và bình an là chúng ta đã nhìn thấy Nước Thiên Chúa rồi.

          Tuy to lớn là thế, nhưng Nước Thiên Chúa lại được thiết lập trên nền tảng quan hệ giữa một người với một người, quan hệ cá nhân – quan hệ cha con.  Đó là một quan hệ kính cẩn, tôn vinh, tín thác và thân mật.  Vương quốc trần gian bảo chúng ta:  “Này, bạn phải là chính bạn!  Phải độc lập!  Đừng tin ai hết!”  Còn công dân thuộc Nước Thiên Chúa thì tuyên bố:  “Lạy Cha, Cha là Đấng Thánh!  Xin cho ý Cha thể hiện tại đây và lúc này!”  Đó là điều chúng ta cầu nguyện khi đọc:  “Nước Cha trị đến” – để mỗi ngày chúng ta sẽ thấy việc chữa lành, giải thoát và công lý;  để chúng ta cảm nghiệm được sự công chính, bình an và niềm vui;  để chúng ta được sống trong sự hiện diện quyền uy của Chúa Thánh Thần khi vương quốc được vinh thắng!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, xin cho Nước Cha trị đến!  Ước gì hôm nay chúng con hết thảy đều cảm nghiệm được lòng quảng đại vô biên của Chúa”. 

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay