Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.  (Lu-ca 11:31)  

 

          Từ “Lent” (mùa Chay) trong Anh-ngữ là do từ “mùa xuân” trong Đức-ngữ.  Đó là từ có âm vang gợi lên trong trí chúng ta sự đổi mới và sự sống mới.  Nhưng mùa xuân cũng gợi lại công việc cắt tỉa cây cối cho sạch sẽ.  Cho nên không lạ gì khi thấy từ Lent và mùa xuân có liên hệ với nhau!  Cũng như mùa xuân, mùa Chay là thời gian đổi mới và cuộc sống mới, tựa thời gian làm công việc dọn dẹp sạch sẽ của mùa xuân.  Đó là cơ hội thuận tiện để rà soát tâm linh, thanh tẩy những gì làm tắc nghẹt đời sống chúng ta và ngăn chặn mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-su. 

          Dụng cụ tốt nhất để chúng ta làm sạch trong mùa Chay này là Bí tích Hòa giải.  Chính trong khi xưng tội, chúng ta có thể đến với Chúa một cách cởi mở và thành thực, tỏ lộ tội lỗi chúng ta và lãnh nhận lòng thương xót của Người.  Cũng chính khi xưng tội, chúng ta có thể tiếp nhận quyền năng chữa lành của Chúa Giê-su, giống như mùa xuân biến đổi vẻ ảm đạm mùa đông thành cầu vồng rực rỡ muôn mầu.  Chúng ta bỏ đi tàn tích của những hành vi quá khứ bất tuân, để Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta một trái tim mới – một trái tim mềm mại vui sướng trong luật lệ và đường lối của Người.

          Thật là thích hợp vì mùa Chay bắt đầu với một biểu tượng thống hối:  xức tro trên trán.  Nhưng suốt mùa Chay còn có rất nhiều điều hơn cả việc mang dấu tro trên trán một ngày.  Có rất nhiều điều hơn cả những hành vi ăn chay, cầu nguyện và bố thí.  Đó chính là hoạt động của Chúa trong chúng ta, quyền năng của Người biến đổi chúng ta khi chúng ta đến với Người.  Mùa Chay không chỉ là từ bỏ điều này điều nọ hoặc đi xưng tội.  Nhưng là để được biến đổi nên giống với Chúa Giê-su mỗi lúc một hơn!  Những người chung quanh Chúa Giê-su xin Người làm một phép lạ chứng tỏ Người là Đấng Mê-si-a.  Chúa bảo dấu lạ duy nhất họ thấy được là “dấu lạ ông Giô-na”, tức là việc ăn năn và sám hối đã được thực hiện khi ông Giô-na rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê.  Việc ăn năn sám hối của chúng ta cũng có thể là một dấu lạ cho thế giới chứ.  Nếu chúng ta lãnh nhận hữu hiệu Bí tích Hòa giải mùa Chay này, chúng ta sẽ được thay đổi.  Chúng ta sẽ chứng tỏ cho những người chung quanh thấy Chúa thực sự có quyền năng chữa lành và biến đổi.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con ca tụng Cha đã tỏ lòng từ bi và yêu thương con.  Xin Cha đoái nhìn con là kẻ tội lỗi cầu xin lòng tha thứ của Cha.  Xin làm cho con thành một dấu chỉ nói cho mọi người con gặp trên đường đến với Cha được biết về Chúa Giê-su, Con Cha.

 

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay