Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 1:10.16-20

 

Đức Chúa phán:  “Hãy đến đây, ta cùng nhau thu xếp cho ổn thỏa!”  (I-sai-a 1:18)

 

          Nhìn vào dân thành Giê-ru-sa-lem, Thiên Chúa thấy họ lòng chai dạ đá, nổi loạn, bất chính và Người âu sầu vì những thái độ như thế cũng gặp thấy nơi những dân tộc khác.  Xúc động vì những gì nhìn thấy, Chúa kêu gọi I-sai-a làm ngôn sứ để nói lên tiếng lòng của Người:  “Chúng ta cùng nhau thu xếp cho ổn thỏa!”  Người nài nỉ:  Hãy đến để được thanh tẩy;  hãy đến để được chữa lành, phục hồi và giải phóng.

          Ta cùng nhau thu xếp cho ổn thỏa!  Đó là điệp khúc ngay cả lúc A-đam và E-và bất tuân.  Thiên Chúa không bỏ mặc họ cho tội lỗi.  Nhưng Người đã mau mắn hứa ban cho họ ơn cứu độ.  Và từ lúc đó, trong đau khổ và chiến tranh của nhân loại, trong chối bỏ Chúa và nổi loạn, trong lưu đày và kiếp nô nệ, lời gọi của Thiên Chúa vẫn tiếp tục.  Hãy quay về với Ta.  Hãy để Ta phá bỏ những bức tường ngăn cách Ta với các ngươi.  Hãy để Ta tha thứ và rửa các ngươi cho sạch.

          Ước mong của Thiên Chúa vẫn như thế ngày hôm nay!  Đúng thế, bạn không cần  phải chờ đợi một thời điểm đặc biệt để làm hòa với Chúa.  Bạn có thể đến với Người mỗi ngày và “thu xếp cho ổn thỏa”.  Bạn chỉ cần dành ra thì giờ mỗi buổi tối để nhìn lại ngày sống của bạn và xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của bạn.  Trước khi đi ngủ, bạn hãy suy nghĩ về những tư tưởng và hành động trong ngày và dâng lên Chúa mọi cách bạn đã lạc đường.  Nếu có điều gì trầm trọng, bạn có thể nói với Chúa về điều ấy và phải cố gắng đi xưng tội sớm hết sức.  “Quét dọn nhà cửa” mỗi buổi tối sẽ giúp bạn tự do thoải mái.  Nó cũng giúp bạn ngủ ngon nữa!

          Không có lúc nào như bây giờ để bạn bắt đầu.  Bạn hãy lắng đọng tâm hồn và lắng nghe.  Bạn sẽ nghe Chúa gọi bạn và thúc giục bạn:  “Nào chúng ta cùng nhau thu xếp cho ổn thỏa!”

          Chúng ta tưởng mùa Chay chỉ là quay về với Chúa và ăn năn.  Nhưng mùa Chay còn là lúc Chúa đến với chúng ta, ban cho chúng ta đầy tràn tình yêu chữa lành và ân sủng xót thương.  Mùa Chay cũng là thời gian húa làm mọi sự trong quyền năng Người để “thu xếp cho ổn thỏa” với chúng ta.  Bạn hãy nhớ điều này khi xét mình:  Thiên Chúa tìm kiếm bạn và Người sẵn sàng thực hiện những phép lạ trong đời bạn!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con hết sức bỡ ngỡ vì Cha sẵn sàng muốn tiếp đón con cái Cha trở về!  Ngay cả khi con sa ngã phạm tội, Cha đưa cánh tay ra đón chờ con trở về. Lạy Chúa, tình yêu Chúa quả thực tuyệt vời!”

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay