Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 6:36-38

 

Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.  (Lu-ca 6:38)

 

          Hầu hết con nít đều không gặp khó khăn gì khi học biết ý nghĩa thế nào là “của tôi”.  Tuy nhiên, chúng lại cần được dạy phải làm sao biết chia sẻ!  Trước hết, trẻ em chỉ chia sẻ nếu cha mẹ chúng muốn.  Nhưng khi lớn lên một chút, chúng bắt đầu hiểu đuợc là nếu chúng muốn có bè có bạn thì chúng cần phải linh động.

          Đáng tiếc ý niệm “của tôi” của trẻ em thường vẫn còn lẩn quẩn trong cuộc sống người lớn.  Vì thế Chúa Giê-su đã dành bao thì giờ dạy dỗ và làm gương cho chúng ta sống theo lối sống khác, là cho đi nhưng không.  Hết bài giảng này tới bài giảng khác, Chúa Giê-su bảo chúng ta nếu càng từ bỏ mình và cho đi vì người khác, chúng ta càng có chỗ để nhận lãnh những điều tốt lành Thiên Chúa sẽ tích trữ trong chúng ta.  Và kho tàng của Người chẳng bao giờ cạn, vì Người là Thiên Chúa của nguồn năng vô tận!

          Những hồng ân của Chúa hàng hàng lớp lớp, từ ơn khôn ngoan, phân định thánh ý, kiên nhẫn, đến rao giảng Tin Mừng.  Những ơn lành ấy vừa thực dụng vừa giúp chúng ta giải quyết được những khủng hoảng nho nhỏ trong gia đình hoặc có thể giữ vững đức tin khi gặp những nghịch cảnh.  Nếu chúng ta dành cho Chúa chỉ một chỗ nhỏ trong tâm hồn thì Người cũng tuôn đổ vô vàn ân sủng xuống trong chúng ta.  Thí dụ Bí tích Thánh Thể chẳng hạn.  Nơi đó có biết bao nhiêu ân huệ, vậy mà chúng ta chỉ cần đến và lãnh nhận!  Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su đã có lần nói:  “Bạn cần hé mở một chút thôi… để cho Bánh Thiên Thần đến như sương mai của Thiên Chúa làm cho bạn được mạnh mẽ và ban cho bạn mọi điều bạn muốn”.

          Vậy hôm nay bạn hãy ngước lên trời và chăm chú nhìn vào Chúa.  Hãy tỉnh thức để nhận ra đâu là những hồng ân Chúa đổ xuống tâm hồn bạn.  Cũng nên biết, bạn càng sử dụng và chia sẻ những hồng ân ấy, Chúa càng ban thêm cho bạn.  Bạn hãy nhìn quanh mà xem, bạn có thấy gia đình bạn có nhu cầu gì không?  Giáo xứ bạn?  Cộng đồng bạn?  Chúa có thể giúp bạn gặp gỡ nhu cầu này bằng cách đổ đầy những gì bạn đang thiếu.  Giờ đây không còn là vấn đề phải tận lực, nhưng là phải lãnh nhận mọi sự Chúa ban cho chúng ta.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha từ nhân, con mở lòng và đón nhận mọi sự Cha quảng đại ban cho con.  Xin Cha giúp con vừa là người cho vừa là người nhận những điều tốt lành của Cha”.


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay