Thứ Năm tuần II mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 17:5-10

 

Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa…, ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người.  (Giê-rê-mi-a 17:6)

 

          Dùng hình ảnh thơ mộng, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói rằng người không có lòng tin vào Chúa sẽ chôn chân tại nơi “không có bốn mùa thay đổi”.  Trong khi chúng ta có thể phàn nàn về nóng nực mùa hè hoặc tuyết lạnh mùa đông, cào lá mùa thu và mùa xuân đất bùn, thì hầu hết chúng ta đều thích bốn mùa thay đổi.  Chúng ta yêu những màu sắc rực rỡ của mùa thu và đón chào trận tuyết đầu tiên biến đổi cảnh vật.  Nhất là vào lúc này trong năm, chúng ta đều chờ đợi bông nghệ tây chồi lên khỏi mặt đất và những phiến lá xanh nhạt cuộn tròn.  Không phải tình cờ mà từ Lent (mùa Chay) có nghĩa là mùa xuân, mùa hứa hẹn sự sống mới biến đổi cái chết chúng ta đang có hoặc đang gây nên.

          Còn đời sống thiêng liêng của chúng ta ra sao?  Chúng ta có giống như “bụi cây cằn cỗi trong hoang địa” không?  Có lẽ chúng ta đang sa lầy trong đường lối chúng ta đã hành động trước đây.  Mỗi năm chúng ta từ bỏ cùng những tính hư tật xấu ấy trong mùa Chay, nhưng lại trở về với chúng khi mùa Chay chấm dứt.  Có lẽ chúng ta cũng thêm vào một số việc đạo đức, nhưng cuộc sống lại đâu hoàn đó vào ngày Thứ Hai trong tuần bát nhật Phục Sinh.  Chúng ta cảm thấy mình như bị kẹt cứng do của cải tiền bạc hoặc những trách nhiệm, nên không thấy được đường lối rõ ràng để đào sâu mối quan hệ với Chúa.

          Nếu chúng ta tin tưởng Chúa hơn, thì liệu Người có làm chúng ta được mạnh mẽ để cố gắng thực hiện một cái gì mới mẻ không?  Có lẽ năm nay Chúa mời bạn thêm một điều gì đó vào việc sống mùa Chay, như sử dụng cách mới để cầu nguyện hoặc tăng triển một quan hệ mới.  Có lẽ chúng ta đã làm thêm một số điều rồi, như đi dự Thánh lễ ngày thường trong tuần hoặc lần hạt Mân côi, nhưng năm nay Chúa mời gọi chúng ta dành thêm giờ chỉ để ngồi trước mặt Người và thinh lặng lắng nghe.  Có lẽ thay vì nói “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn”, thì Chúa lại muốn chúng ta hãy nói “Tôi có thể cùng cầu nguyện với bạn ngay bây giờ không?”

          Có lẽ đến lúc phải đi vào một mùa mới cùa đời sống chúng ta, đi từ sự hồn nhiên tuổi thơ tới sự nhiệt thành tuổi trẻ, từ cần cù làm việc tuổi trung niên tới khôn ngoan suy tư tuổi về hưu.  Bạn hãy nhớ Thiên Chúa sẽ không dẫn đưa bạn tới nơi nào Người không chờ đợi để gặp gỡ bạn đâu!  Bạn hãy xin Người cho bạn thấy bước tiếp theo trong cuộc hành trình của bạn.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Thiên Chúa của đức khôn ngoan, Chúa đã là nơi chúng con ẩn náu từ tuổi này tới tuổi khác.  Chúa chẳng bao giờ thay đổi, nhưng Chúa lại luôn luôn mới mẻ.  Xin giúp con mở lòng đón nhận đường lối mới Chúa muốn con theo, để tỏ ra tình yêu Chúa trong con mùa Chay này”.

 


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay