Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 37:3-4.12-13.17-28     

 

Thằng chiêm bao đang đến kìa!  (Sáng Thế 37:19)

 

          Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều câu truyện và nhân vật là hình ảnh ám chỉ Chúa Giê-su và ơn cứu độ Người mang đến.  Thí dụ chúng ta hãy lấy câu truyện Giu-se, con ông Gia-cóp.  Giu-se là đứa con được cha rất yêu thương;  cũng vậy, Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa.  Vì ganh tỵ, các anh của Giu-se đã lập mưu để giết cậu;  cũng thế, một số đồng bào với Chúa Giê-su âm mưu giết Người.  Cả hai người đều bị phản bội do những người thân thiết nhất:  các anh của Giu-se đã bán cậu để lấy hai mươi đồng bạc, trong khi một người môn đệ thân tín của Chúa Giê-su đã nhận ba mươi đồng bạc để đưa những người thuộc chính quyền đến bắt Người.

          Cả hai người đều là một chúc lành cho những người chung quanh.  Giu-se tích lũy lúa gạo để che chở dân chúng khỏi nạn đói, còn Chúa Giê-su đã nuôi năm ngàn người với mấy chiếc bánh và vài con cá.  Khi các anh của Giu-se tới Ai-cập để kiếm lúa thóc, ông Giu-se đã tỏ mình cho họ biết vào phút chót, rồi họ làm hòa với nhau.  Cũng thế, sau khi sống lại, Chúa Giê-su tỏ ra cho các Tông đồ biết Người là Chúa trên trời – ngay cả bằng cách băng qua cửa đóng then cài mà vào nhà và biến đi trong nháy mắt.  Cả ông Giu-se lẫn Chúa Giê-su đều đi từ thân phận người đầy tớ chịu đau khổ tiến tới thân phận vị cứu tinh của dân mình.  Ông Giu-se gìn giữ con cái Ít-ra-en khỏi nạn đói, còn Chúa Giê-su cứu độ muôn dân khỏi tội lỗi và sự chết.

          Tuy nhiên dù giống nhau thế nào thì Giu-se cũng không phải là Chúa Giê-su, và chắc chắn ông không hoàn hảo được như Chúa Giê-su.  Ông Giu-se là “tên chiêm bao”, một đứa em nhỏ bé làm bộ làm tịch thường làm cho các anh bực tức.  Mặc dù láo xược lúc còn trẻ, nhưng ông cố gắng gần với Đức Chúa trong buổi thăng trầm bên Ai-cập.  Kết quả là Chúa đã thanh tẩy ông dần dần, cho tới lúc sau hai mươi năm bị các anh bán đi, ông vẫn có thể tha thứ cho họ và đối xử với họ trong tình thương, quảng đại và kính trọng.

          Câu truyện ông Giu-se cũng là câu truyện của chúng ta.  Dù có những yếu đuối, chúng ta vẫn có thể được Chúa thanh tẩy mỗi ngày một hơn để trở nên giống Người.  Chúng ta có thể học tha thứ dễ dàng hơn.  Chúng ta có thể học yêu mến sâu xa hơn.  Rồi chúng ta có thể học phục vụ sẵn sàng hơn.  Với Chúa Giê-su, mọi sự đều có thể.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con kính tôn quyền năng biến đổi của Chúa.  Con mở lòng để được Chúa thay đổi con, trở nên mỗi ngày một giống Chúa hơn.  Lạy Chúa từ ái, xin chữa lành và thanh tẩy con.


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay