Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 20:17-28

 

Con Người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.  (Mát-thêu 20:28)

 

          Thiên Chúa có hế hoạch cho mỗi người chúng ta.  Có bao giờ bạn cố khám phá ra kế hoạch dành cho bạn là gì không?  Bàn bạc với mẹ xong, hai ông Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa Giê-su dành cho họ điều họ mong ước trong cuộc đời, là ngai vàng và chỗ ngồi danh dự bên cạnh Chúa .  Nhưng Chúa Giê-su lại có kế hoạch khác cho họ.  Thay vì được kính trọng và phục vụ như người “quan trọng” trong vương quốc, họ lại phải trở nên đầy tớ, theo gương Người mà hiến thân cho Tin Mừng.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ ràng ông Gia-cô-bê và Gio-an chưa biết phát huy tâm hồn phục vụ.  Chúa Giê-su vừa tỏ cho họ biết Người sẽ phải chịu đau khổ và chết cho tha nhân, trong khi hai người này lại tỏ ra họ chỉ biết đến chính mình.  Trước đây trong Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta đọc thấy ông Phê-rô đã kéo riêng Chúa ra một nơi và trách móc Chúa tại sao nói trước về việc Người chịu chết và sống lại (Mát-thêu 16:22).  Cũng như Gia-cô-bê và Gio-an, xem ra Phê-rô cũng toan tính một kế hoạch riêng.

          Dĩ nhiên các Tông đồ không phải là những người xấu.  Thực ra họ đã ân cần phục vụ Chúa Giê-su trong suốt sứ vụ công khai của Người.  Nhưng có sự khác biệt giữa việc phục vụ một người hoặc một chính nghĩa với việc trở thành một người đầy tớ.  Một người đầy tớ luôn có bổn phận, luôn nghĩ phải làm sao xây dựng Giáo Hội và làm sáng danh Chúa.  Ngược lại, việc phục vụ là điều chúng ta có thể khi làm khi không, tựa như một thứ thư giãn giữa cuộc sống “bình thường”.  Không phải đợi cho tới sau khi Chúa Giê-su sống lại, nghĩa là sau khi Người trở về với Chúa Cha và trao Giáo Hội vào tay các Tông đồ, các ông mới bắt đầu suy nghĩ và hành động như những người đầy tớ.

Chúa Giê-su không kỳ vọng chúng ta phải phục vụ Người trăm phần trăm thời giờ của chúng ta, nhưng Người muốn thấy chúng ta phải có tâm hồn của một người đầy tớ.  Người muốn chúng ta làm những cha mẹ siêng năng để con cái luôn luôn ở trong lòng họ, ngay cả khi chúng làm việc hay vui chơi.  Một người đầy tớ không bao giờ ngừng nghĩ đến dân Chúa, không bao giờ ngừng chăm lo cho nhu cầu rao giảng Tin Mừng hoặc cho tình trạng của Giáo Hội.  Người đầy tớ làm tất cả những điều này, bởi vì Chúa Giê-su đã nắm được trái tim họ và họ không muốn điều nào khác hơn là trả lại cho Chúa tất cả những gì Người đã làm cho họ.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa và con tôn kính tình Chúa yêu thương con.  Nhờ ân sủng Chúa, xin biến đổi trái tim con.  Lạy Chúa, con muốn trở thành người đầy tớ của Chúa!”  


Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày - Mùa Chay