Chúa Nhật III mùa Chay

Suy niệm Xuất Hành 3:1-8.13-15

 

Nơi ngươi đang đứng là đất thánh.  (Xuất Hành 3:5)

 

        Khi gọi Mô-sê từ bụi gai bốc cháy, Chúa sai ông đi vào một cuộc hành trình dài nhất và ý nghĩa nhất lịch sử, và Người bắt đầu nói với ông:  “Hãy cởi dép ở chân ngươi ra” (Xuất Hành 3:5).  Tại sao Chúa nói điều ấy?

        Nửa sau của câu Kinh Thánh đã đưa ra lý do, là “Nơi ngươi đang đứng là đất thánh”.  Chúng ta thử tưởng tượng Mô-sê mau mắn vâng lời Chúa như thế nào!  Tại Ai-cập, nơi ông lớn lên, dân chúng bắt buộc phải đi chân đất trước mặt vua Pha-ra-ô hay người trên của họ.  Làm như vậy để chứng tỏ lòng kính trọng và nhìn nhận địa vị thấp kém của họ.  Đứng trước Đức Chúa vĩ đại trên các chúa và vinh quang Người tỏa ra như một sức mạnh vô hình, Mô-sê chắc chắn cảm thấy sợ hãi và khiêm nhường.

        Điều này nói gì với chúng ta khi chúng ta đến cầu nguyện?   Không có bụi gai bốc cháy để khích động nên thật dễ dàng để chúng ta liên hệ với Chúa một cách tự nhiên, ngay cả khi chúng ta có điều quan trọng muốn nói với Chúa.  Hình ảnh Mô-sê cởi dép ra nhắc nhở chúng ta rằng Cha đáng yêu mến của chúng ta là một Thiên Chúa tôn nghiêm, sự thánh thiện của Người chúng ta chẳng bao giờ hiểu nổi.  Hình ảnh ấy cũng dạy ta phải đến với Chúa trong sự kính cẩn, khiêm tốn và ý thức tội lỗi cũng như sự mỏng dòn của chúng ta.  Tuy nhiên khung cảnh đó còn cho chúng ta thấy những điểm khác nữa.

        Giầy dép thì dơ bẩn, nên ngày nay ở nhiều nơi và nhiều nhà, người ta cởi giầy dép ra trước khi vào nhà.  Cũng thế, đó là điều chúng ta được mời gọi hãy làm khi chúng ta đến trước mặt Chúa.  Giầy dép lấm láp cũng có thể biểu tượng cho những chia trí lộ ra đang khi chúng ta cầu nguyện.  Nếu xảy ra như thế, chúng ta hãy theo lời khuyên của thánh An-phong-sô Liguori mà cố gắng để lại ngoài ngưỡng cửa cầu nguyện mọi tư tưởng thừa thãi vô bổ.  Chúng ta cũng có thể nói như thánh Bê-na-đô:  “Này các tư tưởng của tôi ơi, hãy chờ ở đây.  Để tôi cầu nguyện xong, chúng ta sẽ lại bàn tiếp về những việc khác”.

        Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cởi dép ra nhé!  Đấng đã gọi Mô-sê cũng đang gọi bạn đấy!

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con là ai mà Cha phải yêu thương nhiều thế, đến độ trao nộp Con Một Cha vì con?  Xin Cha giúp con loại bỏ tất cả những gì ngăn cách con với Cha và cho con biết hết sức trọn vẹn đáp lại tình yêu của Cha.”