Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Không phải đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.  (Mát-thêu 18:22)

 

          Nói bằng dụ ngôn là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất Chúa Giê-su sử dụng để giảng dạy.  Là ông thầy kể truyện tuyệt vời, Người có biệt tài lôi cuốn thính giả và đưa họ vào chính câu truyện.  Nhưng những dụ ngôn của Chúa Giê-su không đơn thuần là những câu truyện hấp dẫn mà chúng còn cho chúng ta thấy được tình yêu Thiên Chúa và những giá trị của Vương quốc Người.  Người gọi chúng ta hãy thực lòng sám hối sâu xa.

          Để đem lại một bài học mạnh mẽ, Chúa Giê-su thường sử dụng cách nói phóng đại là cách người Do-thái thường sử dụng, hoặc dùng cách nói tương phản như khôn ngoan với khờ dại, quảng đại với keo kiệt.  Chắc chắn không gì rõ rệt hơn là việc phóng đại trong bài đọc Tin Mừng hôm nay nói về người đầy tớ không muốn tha thứ.  Một người đầy tớ kia được tha món nợ khổng lồ (tương đương với 150,000 lần tiền lương một năm) trong khi đó anh ta lại từ chối không tha cho người đầy tớ khác nợ anh món nợ chỉ bằng một trăm ngày lương, món nợ đáng giá chỉ bằng 1/20,000 phần trăm món nợ của anh ta.  Mặc dù người đầy tớ kia van xin anh ta mở lòng thương xót, nhưng anh ta vẫn không mủi lòng.  Rồi kết cục dành cho anh ta thật là tai hại.

          Kết cục phũ phàng của câu truyện là một thách đố thẳng đối với chúng ta, là phải tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.  Cũng nên nhắc lại điều Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ trong Bài giảng trên núi:  “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.  Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mát-thêu 6:14-15).  Nếu chúng ta không hết sức tỏ lòng thương xót, cảm thông và tha thứ, chúng ta sẽ thấy rất khó mà cầu nguyện hoặc biết được tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta.

          Mùa Chay này cho chúng ta một thời gian đặc biệt để chúng ta xác tín mình cần đến lòng thương xót và hãy để cho lòng thương xót của Chúa giúp cho trái tim chúng ta không còn chai cứng nữa, để chúng ta có thể thay đổi cách liên hệ với người khác trong đời sống chúng ta.  Chúa không muốn chúng ta giữ thù hận hoặc đối xử bất nhân với người “đang nợ nần” chúng ta.  Người không muốn nhìn thấy trái tim chúng ta đen tối do cay đắng và thù hận.  Nhưng Người muốn bình an ngự trị trong chúng ta và qua chúng ta, bình an ấy đến với mọi người chung quanh.  Chẳng lẽ bạn cũng không muốn điều ấy hay sao?

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã bao lần tha thứ tội lỗi cho con.  Xin Chúa giải thoát con khỏi mọi chai cứng của con tim, để con biết đến với người khác.  Xin dạy con có lòng thương xót nhờ lòng thương xót vô bờ của Chúa”.