Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:14-23

 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa anh em.  (Lu-ca 11:20)

 

          Tên đích thực của Xa-tan là “kẻ thù”, vậy mà dường như chúng ta lại quá dễ dàng khinh thường nguy hiểm của nó.  Ngay cả khi chúng ta thừa nhận sự có mặt của nó, chúng ta vẫn thấy khó mà hiểu được bản chất làm hại tích cực của nó.  Hầu như chúng ta chỉ nghĩ nó là loại cực kỳ xấu xa, chứ không nghĩ nó là một tay lưu manh chính trong nhiệm cục cứu độ.  Còn Chúa Giê-su thì không coi nó như là không đáng lưu tâm.

          Vì Xa-tan không thể tạo dựng được cái gì nên nó tìm cách làm vẹo vọ và rối loạn những gì đã có sẵn.  Thí dụ chúng ta chẳng bao giờ được hưởng thụ tự do trong thế giới này bởi đã thấy quá nhiều lực lượng của tội lỗi.  Chúng ta chẳng bao giờ thấy tự tin vì còn quá nhiều sợ hãi âu lo.  Thế giới chúng ta đường như không bao giờ bé nhỏ, vậy mà nhiều người vẫn sống trong cô đơn và hiu quạnh.

          Một trong những chiến lược quen thuộc và hữu hiệu nhất của Xa-tan là gieo hạt giống nghi ngờ vào tâm trí chúng ta.  Nó muốn chúng ta hãy nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta đi tìm tình yêu trong những quan hệ khác.  Nhưng bao nhiêu người đã bị sập bẫy bởi kẻ thù của tình yêu là sự hoang dâm quá độ?  Xa-tan muốn chúng ta nghi ngờ sự quan phòng của Thiên Chúa, để chúng ta buộc lòng phải bám lấy ý thức độc hại tự coi mình là đủ.  Bạn hãy nghĩ đến những người đạt tới đỉnh cao thành công về tài chánh, nhưng đã phải trái giá đắt cho những vụ quan hệ phá sản.  Xa-tan muốn chúng ta nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, để chúng ta cứ ở lỳ trong mặc cảm tội lỗi.

          Vậy chúng ta phải làm gì?  Bạn hãy đặt hy vọng vào những lời hứa của Chúa.  Khi nào bạn bị cám dỗ nghi ngờ tình yêu của Chúa, bạn hãy nhớ là không điều gì có thể tách bạn ra khỏi tình yêu của Chúa (Rô-ma 8:35-39).  Khi bạn bị cám dỗ nghi ngờ về sự quan phòng của Chúa, bạn hãy nhớ rằng Chúa là Đấng chăm sóc cho hoa cỏ đồng nội và chim chóc trên trời còn sung hướng hơn nbữa khi lo lắng ban cho bạn mọi sự bạn cần (Lu-ca 12:22-34).  Khi bạn bị cám dỗ nghi ngờ lòng tha thứ của Thiên Chúa, bạn hãy nhớ Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót và chậm giận dữ (Ê-phê-xô 2:4; Thánh Vịnh 103:8).  Đó là tất cả những chân lý bạn có thể cột chặt cuộc đời bạn vào đó!  Bạn hãy nhớ:  Đấng đang ngự trong bạn còn lớn lao hơn bất cứ ai ở trong thế giới này.

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đánh bại quyền lực của ma quỷ, và qua bí tích Rửa tội đã ban cho con được chia sẽ chiến thắng của Chúa.  Con tin rằng không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ đầy lòng con niềm tin sâu xa và tín thác vào những lời hứa của Chúa”.