Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:1.5-9

 

Chính Người sẽ đem lại hòa bình.  (Mi-kha 5:4)

 

          Ông Mô-sê kể lại tất cả những điều Chúa đã làm cho dân Người.  Người dẫn họ ra khỏi Ai-cập và lập giao ước với họ.  Người cho họ Mười Giới răn và hứa ở với họ luôn mãi.  Giờ đây họ sắp qua sông Giô-đan để vào đất Người dã dành riêng cho họ.  Vậy ông Mô-sê đã nhắc nhở họ rằng thật vô cùng quan trọng là họ đừng bao giờ quên những kỳ công Chúa đã làm cho họ trong quá khứ.  Ông cảnh báo họ “đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em;  trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết” (Đệ Nhị Luật 4:9).

          Chẳng lạ gì khi chúng ta thật dễ dàng quên đi mọi điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong cuộc xoay vần ngày này sang ngày khác hay sao?  Vì thế thật ích lợi nếu chúng ta biết ngược lại thời gian để nhìn vào cuộc đời cá nhân chúng ta và hoạt động của lịch sử cứu rỗi.

          Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay hôm nay?  Bạn hãy cầm bút viết xuống danh sách một số câu truyện thích nhất trong Kinh Thánh.  Qua mỗi câu truyện, bạn hãy nhận định Thiên Chúa đã hành động thế nào để cứu thoát dân Người và chuẩn bị cho họ đón nhận Chúa Giê-su.  Hãy tìm những khuôn mẫu, yếu tố nào giúp bạn nhận ra lòng nhân từ, thương xót và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa.

          Bạn đừng dừng lại.  Sau khi có cái nhìn tổng quát, bạn hãy chú ý vào cuộc đời bạn.  Hãy kể ra những lần bạn biết và không chút nghi ngờ rằng Chúa đã hành động.  Có thể là lần bạn không biết phải đi theo đường lối nào, nhưng bất ngờ bạn đã tìm thấy.  Có thể là lần bạn cảm thấy Chúa giúp bạn hàn gắn một quan hệ đổ vỡ.  Có thể là một lần cầu nguyện hoặc dự Thánh lễ giúp bạn đặc biệt thấy mình gần Chúa hơn.

          Nếu bạn giữ chặt lấy những ân huệ này trong tâm trí, bạn sẽ có thể nương dựa vào chúng trong những khi bạn bị thử thách.  Khi bạn thấy mình thắc mắc về tình yêu Thiên Chúa, bạn có thể nhớ lại chúng để giúp bạn phá tan đi nghi ngờ.  Khi bạn phải nặng lòng vì ơn gian nan, bạn vẫn biết được Chúa đang ở với bạn, dẫn dắt bạn bằng bàn tay vô hình của Người.  Bạn đừng khi nào để cho những ân huệ Chúa “ra khỏi lòng bạn” nhé!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, thật là một ân huệ khi được ở lại với Chúa trong Thánh lễ mỗi tuần!  Xin Chúa đốt lên trong lòng trí con những điều cao cả Chúa đã làm và còn đang làm nơi cuộc đời con.  Mong sao đừng bao giờ con lãng quên những ân huệ ấy”.