Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53

 

Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!  (Gio-an 7:46)

 

          Bạn hãy tưởng tượng ra khung cảnh:  một đám đông dân chúng nghẹt cả đường phố Giê-ru-sa-lem và mừng lễ Lều tạm.  Người ta nghe nói về một người, là ông Giê-su, Đấng dạy dỗ với uy quyền và chữa lành người đau yếu.  Rồi chính họ được nghe Người nói và ai nấy ngạc nhiên.  Chắc chắn ông này là một vị ngôn sứ, hoặc cũng có thể là Đấng Mê-si-a.

          Nhưng ông ấy từ Ga-li-lê đến.  Mà Đấng Mê-si-a thì phải đến từ Bét-lê-hem, thành vua Đa-vít.  Bỗng dưng người ta tranh luận với nhau và chia làm hai phe:  một số tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, Đấng từ nơi Người tuôn trào nước ban sự sống (Gio-an 7:38), còn số khác tin rằng Người không thể là Đấng Mê-si-a vì xuất xứ của Người không phù hợp với lời Kinh Thánh.

          Có thể chúng ta cũng mong đợi Chúa Giê-su đến để đem lại một thời bình an, thế mà vẫn có sự chia rẽ giữa đám đông, ám chỉ về những chia rẽ sẽ xảy ra sau khi Người chết và sống lại, giữa những kẻ tin vào Người và những kẻ không tin vào Người (Gio-an 7:43).  Tuy nhiên chúng ta đừng lấy làm lạ.  Chính Chúa Giê-su đã nói Người đến “không phải để đem bình an, nhưng là gươm giáo… để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ” (Mát-thêu 10:34.35).

          Thực sự chúng ta không thể dửng dưng với Chúa Giê-su.  Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước lời nói và việc làm của Người.  Người tích cực chứng tỏ Người là ai và đâu là những điều Chúa Cha sai Người đi thực hiện.  Các vệ binh nói với người Pha-ri-sêu:  “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Gio-an 7:46).  Chúng ta có tin Người hay là không tin?  Chúng ta phải lựa chọn.

          Khi chúng ta chọn tin vào Chúa Giê-su, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy có người chống đối chúng ta.  Có thể là người trong gia đình, vì họ không cảm thấy thoải mái đối với những niềm tin của chúng ta.  Hoặc có thể là người làm cùng sở, vì họ ngạc nhiên tại sao chúng ta lại sống và hành động như hiện thời.  Một số người khác có khi lại còn ghét hoặc diễu cợt chúng ta vì chúng ta là Ki-tô hữu.

          Tuy nhiên Chúa Giê-su vẫn yêu thương mọi người, ngay cả những kẻ chối từ Người.  Rồi nếu Người yêu thương họ thì chúng ta cũng phải yêu thương họ chứ.  Ai biết được?  Có lẽ tình yêu của chúng ta sẽ giúp họ chọn theo Chúa.  Những điều kỳ cục nhưng cũng tuyệt vời hơn đã xảy ra trước đây.  Vậy mà chúng ta dám chắc rằng Chúa vẫn muốn những điều ấy lại xảy ra nữa!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con chọn đi theo Chúa.  Xin Chúa giúp con yêu mến cả những người chối bỏ Chúa.  Xin cho con biết đem ánh sáng Chúa đến cho họ”.