Thứ Hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 4:43-54

 

Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.  (Gio-an 4:54)

 

          Một cái gật đầu.  Đau cổ họng.  Trời đỏ rực vào ban đêm.  Mỗi thứ một khác, nhưng tất cả những cái đó đều mang một mẫu số chung:  chúng là những dấu chỉ nói cho chúng ta biết một điều gì đằng sau chúng.

          Trong Tin Mừng Gio-an, “dấu lạ” là một việc lạ lùng Chúa Giê-su đã làm và nó nói về những thực tại sâu xa hơn những dấu hiệu dự báo thời tiết ngày mai.  Thánh sử Gio-an cũng có thể gọi nó là “phép lạ”, nhưng ngài muốn nhấn mạnh đến mục đích quan trọng hơn của nó nên ngài gọi là dấu lạ.  Không những dấu lạ là để nói lên sứ mệnh và căn tính của Chúa Giê-su, mà dấu lạ còn để kêu gọi những ai đã nhìn thấy nó hãy có lòng tin nữa.

          Lời kêu gọi hãy tin này rất rõ ràng trong cấu trúc sách Tin Mừng Gio-an, vì sách được chia làm hai phần chính:  “Sách các Dấu lạ” (Gio-an 1:19-12:50) và “Sách Vinh quang” (13:1-20:31) là sách các dấu lạ được hoàn tất.  Phần các “dấu lạ” đặc biệt lưu ý đến bảy phép lạ của Chúa Giê-su.  Trong bài Tin Mừng hôm nay (dấu lạ thứ hai), Người chữa lành một đứa bé chỉ bằng cách phán một lời chứ không cần tận mắt gặp nó.  Còn những dấu lạ khác gồm hai phép lạ chữa lành (một người què và một người mù – 5:1-15; 9:1-41), phép lạ biến nước thành rượu và bánh hóa nhiều (2:1-11; 6:1-15), và tỏ quyền năng trên sóng gió (6:16-21).  Tột đỉnh phần “Sách các dấu lạ” là phép lạ cho anh La-da-rô sống lại từ kẻ chết (11:1-57).  Còn thông điệp nào rõ ràng hơn được nữa?  Chúa Giê-su là Lời ban sự sống, là Nước hằng sống, là Bánh hằng sống, là Ánh sáng trần gian, Chúa Tạo dựng, Chúa sự sống!

          Sách Vinh quang làm cho các dấu lạ được rõ ràng.  Trong sách này, dấu lạ vĩ đại nhất trong các dấu lạ là Đấng chúng ta nhớ đến mỗi khi làm dấu Thánh giá, là Chúa Giê-su hiến mạng sống vì chúng ta.  Được giương lên cao cho mọi người nhìn thấy, Người đã được mặc khải là Chúa và là Thiên Chúa.

          Trong Tin Mừng Gio-an, chúng ta thấy Chúa Giê-su hành động để tỏ Chúa Cha cho những người bình thường mang những niềm hy vọng và nhu cầu bình thường được biết.  Chúa Giê-su ấy đang ở giữa chúng ta, vẫn còn thực hiện những dấu lạ lớn cũng như nhỏ, để lôi cuốn chúng ta chú ý và kéo chúng ta đến với Người.  Những dấu lạ nào Người đã ban cho bạn?  Người mời gọi bạn thế nào để bạn tin vào Người?  Rồi bạn đáp lại như thế nào?

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa tỏ mình ra cho con bằng rất nhiều cách.  Xin Chúa giúp con nhận biết những dấu lạ của tình yêu và hiện diện của Chúa trong đời con.  Con tin Chúa!  Xin Chúa giúp con yêu mến và bước theo Chúa, để Chúa dẫn con tới vinh quang Chúa”.