Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:31-47

 

Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an.  (Gio-an 5:36)

 

          Nếu bạn phải ra tòa, bạn không muốn có bằng chứng chắc chắn bênh vực cho ban hay sao?  Dĩ nhiên là muốn.  Chúa Giê-su, ở đây Người bị giáo quyền Do-thái hạch hỏi, đã nại đến những nhân chứng tốt nhất có thể, để cho thấy là Người đang hành động nhân danh Thiên Chúa.  Có lời chứng của ông Gio-an Tẩy giả, lời chứng của lời giảng và các phép lạ của Chúa, và lời chứng của Kinh Thánh với từng lời làm chứng cho Người (Gio-an 5:39).  Vậy mà tất cả những lời chứng ấy cũng không thể làm cho những nhà lãnh đạo Do-thái giáo chấp nhận Chúa.  Chúa Giê-su còn làm được gì hơn để thuyết phục họ đây?

          Như chúng ta đã biết, câu trả lời làm chứng cớ mạnh mẽ nhất Chúa Giê-su có thể đưa ra, đó là sự sống của Người đã được dâng làm hy lễ.  Đó là chứng cớ của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu chu toàn mọi lề luật mà người Do-thái đã tôn trọng và cố gắng tuân thủ từ bao thế kỷ.

          Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta có chứng cớ tuyệt đối là lời Chúa Giê-su cam kết ở lại với chúng ta.  Nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn cần được thuyết phục, nhất là khi những thử thách lung lạc niềm hy vọng của chúng ta.  Chúng ta cần nhắc nhở mình là mỗi khi rước lễ, chúng ta lãnh nhận trọn vẹn những gì Chúa Giê-su đã làm và đã dạy.  Những bài đọc thì cho chúng ta nghe lời của Chúa Giê-su và thấy cuộc sống của Người.  Bài giảng có thể giải thích lời Người để chúng ta hiểu và mở trí để chúng ta đón nhận chân lý Người.  Trong những lời nguyện của phụng vụ, chúng ta có thể xin Người chuyển cầu cho chúng ta.  Còn khi rước lễ, chúng ta đón nhận Người.

          Bạn sẽ nói gì với Chúa Giê-su nếu bạn biết Người ở gần bạn hơn cả chính hơi thở của bạn?  Phải, Người thật gần gũi trong lúc chúng ta rước lễ!  Người biết mọi niềm hy vọng và ước mơ của bạn.  Người biết mọi thử thách của bạn nữa.  Rồi Người muốn có một chỗ đứng trong tất cả những điều ấy.  Nhưng nhất là Người bạn xác tín rằngtình yêu của Người còn thật hơn bất cứ điều gì trên trần gian này.  Cho nên bạn hãy dành thời giờ sau rước lễ để ngồi với Người.  Ráng cảm nghiệm sự hiện diện của Người trong bạn, giống như bạn cảm nghiệm được tinhỳ yêu của một người bạn thân nhất.  Hãy nói với Người điều bạn đang có trong tâm hồn, nhưng chắc chắn bạn cũng phải lắng nghe điều Người đang có trong tâm hồn Người nữa.  Hãy để cho sự hiện diện của Người xua tan đi mọi âu lo của bạn và cho bạn có được một viễn tượng mới về cuộc sống.  Hãy để Người làm chứng cho chính Người, và làm chứng ngay trong trái tim bạn!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì mầu nhiệm tuyệt vời về sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể.  Xin cho con đừng bao giờ quên cái giá Chúa đã trả cho con và tình yêu Chúa luôn luôn sẵn sàng chia sẻ với con!”