Thứ Sáu tuần IV mùa Chay

Suy niệm Rô-ma 4:13.16-18.22

 

Lễ trọng kính Thánh Giu-se

        

Nhờ lòng tin.  (Rô-ma 4:16)

 

          Trong sách Sáng Thế có một cảnh rất cảm động.  Thiên Chúa dắt ông Áp-ra-ham ra ngoài vào một đêm đầy sao.  Bạn cũng có thể hình dung Chúa Cha đặt tay trên vai một con người đang hết sức âu lo và bảo:  “Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không… Dòng dõi ngươi như thế đó!”  Quả thực phải mất một thời gian hết sức lâu dài Áp-ra-ham mới có thể tin được điều này.  Bao năm qua đi kể từ lần đầu Chúa hứa ban cho ông có con cháu nối dòng, nhưng ông và bà Xa-ra vẫn không có con.  Tuy nhiên Áp-ra-ham vẫn “tin Đức Chúa và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính” (Sáng Thế 15:5.6).

          Sau đó nhiều thế kỷ, một đêm Chúa đã đến thăm một người miêu duệ của Áp-ra-ham, người này cũng đang bối rối.  Điều Người hứa với Giu-se còn khó tin hơn nữa, là người con của Ma-ri-a đã được kết thai “nhờ quyền năng Thánh Thần” và sẽ “cứu dân Người khỏi tội lỗi” (Mát-thêu 1:20.21).  Liệu thánh Giu-se có nghĩ đến ông Áp-ra-ham khi Người trăn trở với tất cả những điều này không?  Thánh Giu-se là một người Do-thái đạo hạnh, biết Kinh Thánh và coi Áp-ra-ham như một gương mẫu, nên điều ấy cũng rất có thể chứ.  Chắc chắn thánh Giu-se đã đáp lại Chúa với tính cách là một người con cháu đích thực của Áp-ra-ham:  Người đặt niềm tin vào Chúa rồi tiếp tục biểu lộ niềm tin ấy qua thái độ sẵn sàng vâng phục của Người.

          Thánh Giu-se biết quan hệ của Người với Chúa được xây dựng trên nền tảng ân sủng vững chắc Người có được do lòng tin.  Cho nên cũng như Áp-ra-ham, Người “đã vững tin, vẫn trông cậy mặc dầu không còn gì để trông cậy… và hoàn toàn xác tín rằng:  điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng để thực hiện” (Rô-ma 4:18.21).  Khi chấp nhận mầu nhiệm kế hoạch Thiên Chúa dành cho đời mình, thánh Giu-se đã giúp tiến hành kế hoạch cứu độ Thiên Chúa dành cho chúng ta.  Hiệp nhất với lời xin vâng của Mẹ Ma-ri-a, lời “xin vâng” đầy lòng tin của thánh Giu-se đã biến đổi thế giới này!

          Chúa cũng có một kế hoạch cho đời bạn.  So với kế hoạch dành cho thánh Giu-sek kế hoạch cho đời bạn có vẻ khiêm tốn và vô nghĩa, nhưng đừng tưởng lầm, vì việc đáp trả với lòng tin của bạn mới là quan trọng.  Bạn không biết được lời thưa “xin vâng” của bạn sẽ dẫn bạn tới đâu và Chúa sẽ sử dụng nó như thế nào.  Bạn hãy xin thánh Giu-se giúp bạn lãnh nhận ân sủng Chúa Cha muốn ban cho bạn.  Rồi cũng như thánh Giu-se, bạn hãy ra đi trong đức tin để làm “người hành động của thế giới”.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con tin vào những lời hứa của Cha.  Con cảm tạ Cha vì sự chuyển cầu của nhiều bậc tổ tiên có lòng tin.  Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn nhận lấy và hành động nhờ ân sủng Chúa ban cho con”.