Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 20:10-13

 

Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.  (Giê-rê-mi-a 20:11)

 

          Có khi nào bạn cảm thấy như người ta ùa ra để tóm lấy bạn không?  Hoặc có bao giờ bạn cảm thấy như có người nào đó đang khinh miệt bạn hoặc chế diễu bạn không?  Phải, bạn không cô đơn.  Thực ra bạn đang ở cùng một nhóm người tốt.  Cả ba vị trong các bài đọc hôm nay đều là những anh hùng đức tin:  ngôn sứ Giê-rê-mi-a, vua Đa-vít và Chúa Giê-su, các ngài đối diện với mỉa mai, đe dọa và phản bội của dân chúng.

          Vậy bạn sẽ đối xử ra sao nếu bạn cũng ở trong hoàn cảnh như vậy?  Bạn có như Giê-rê-mi-a cất tiếng van xin:  “Lạy Đức Chúa các đạo binh… xin cho con thấy Ngài trị tội chúng đích đáng” (Giê-rê-mi-a 20:12)?  Hay bạn theo lời Chúa Giê-su dạy:  “Thầy bảo anh em:  hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bac đãi anh em.  Như vậy anh em mới được trở nên con cài của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mát-thêu 5:44-45)?

          Bạn hãy đặt mình trong hoàn cảnh của ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Ông đã trao cho nhiệm vụ phải nói tiên tri xét xử lối sống suy đồi của gia đình, bạn bè và đồng bào ông.  Ông cầu xin Chúa dủ lòng xót thương, nhưng người ta lại trả ơn ông bằng cách âm mưu giết ông.  Thực vậy, lời cầu xin của Giê-rê-mi-a trong bài đọc I hôm nay là lời cầu sau hai lần người ta âm mưu hại ông!

          Mặc dù Giê-rê-mi-a thêm vào lời cầu xin của ông một thỉnh cầu gay gắt và đầy tính cách trả thù, nhưng ông lại nêu tấm gương tỏ thái độ đối với sự bất công và gian ác.  Ông dâng lên Chúa cõi lòng tan nát của ông.  Và dấu hiệu tin tưởng của ông rất đẹp lòng Chúa.  Người an ủi Giê-rê-mi-a, ban cho ông sức mạnh để thi hành sứ vụ và còn cứu thoát ông khỏi “quyền lực kẻ gian ác” đến tìm hại ông (Giê-rê-mi-a 20:13).

          Bạn có tin rằng bạn có thể đến với Chúa Cha cùng một cách như thế không?  Đúng thế.  Chúa sẽ không buồn lòng khi nghe bạn chán nản đâu.  Mà tốt hơn nữa bạn hãy để cho sự chán nản ấy bộc lộ chứ đừng giữ kín trong lòng.  Chúa biết lòng bạn và Người luôn sẵn sàng ban cho bạn chính trái tim của Người giống như bạn dâng trái tim của bạn cho Chúa.

          Khi bạn cố gắng cởi mở như thế, tức là cách tiếp cận hai chiều, bạn sẽ bắt đầu thấy lời cầu nguyện giận dữ và chán nản của bạn biến thành lời cầu nguyện cảm thông và thương xót.  Bạn hãy để cho Chúa có thì giờ và Người sẽ biến đổi bạn mà!

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con tin rằng Chua sẽ kiên nhẫn với con khi con chia sẻ lòng con với Cha.  Xin Cha nghe lời con cầu nguyện và dạy con cách yêu thương và tha thứ”.