Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:312-42      

 

Kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.  (Gio-an 8:35)

 

          Đề tài làm cha và làm con dường như là cốt điểm của cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-su và một số nhà lãnh đạo Do-thái.  Họ chẳng phải là con cháu Áp-ra-ham sao?  Thiên Chúa chẳng tuyển chọn họ giữa muôn dân và gọi họ là dân riêng của Người sao?

          Vâng, đúng và không đúng.

          Có hai cách hiểu thế nào là một người con.  Bạn có thể có ý niệm về một đứa con, và theo sinh học, đứa con đó là con của bạn.  Tuy nhiên, nếu đứa con không sống chung mái nhà với bạn, không cùng lối suy nghĩ, lối cư xử và lối nhìn cuộc đời, thì yếu tố căn bản của việc làm con đã mất rồi.

          Đối với nhiều nhà lãnh đạo Do-thái, làm con cái Áp-ra-ham hầu như được hiểu theo nghĩa sinh học.  Thiên Chúa đã nhận họ làm con cái của Người và tất cả là như vậy.  Bao lâu họ không cố gắng theo gương cha họ là Áp-ra-ham thì họ càng mất đi tư cách làm con cái Thiên Chúa.  Dĩ nhiên không phải mọi người Do-thái đều sống niềm tin như thế đâu.  Nhưng có những người an phận với danh nghĩa làm con cháu Áp-ra-ham mà chẳng thật lòng cảm nghiệm niềm vui và tự do Thiên Chúa muốn ban cho họ.

          Là anh chị em, chúng ta có thể trở thành con cái Thiên Chúa theo cách sâu xa nhất và sống động nhất.  Chúng ta có thể bắt đầu học lấy những thói quen của Cha chúng ta, trở nên giống Người và theo triết lý sống của Người.  Vì thế Chúa Giê-su mới đến với chúng ta trên thế giới này.  Người không đến chỉ để xóa tội trần gian.  Người còn đến để làm cho chúng ta thành anh chị em, những phần tử mang cùng một nét gia đình (Gio-an 1:12-13).  “Trở thành môn đệ Chúa Giê-su nghĩa là chấp nhận lời mời gọi thuộc về gia đình Thiên Chúa, sống phù hợp với lối sống của Người” (Giáo lý Giáo Hội Công giáo, số 2233).

          Mỗi ngày đều đầy những cơ hội để chúng ta mang cùng một nét gia đình.  Không phải bao giờ cũng dễ, nhưng cũng không phải là luôn luôn khó.  Chúng ta có thể từ chối không hùa theo người ta để nói xấu nói hành.  Chúng ta có thể tha thứ cho một người đã làm chúng ta rất đau khổ.  Chúng ta có thể ra tay giúp đỡ hoặc làm những việc phục vụ không tên tuổi.  Nếu thường xuyên làm như thế, chúng ta sẽ cho thế giới thấy mình đã chấp nhận đặc ân làm phần tử của gia đình Thiên Chúa.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai Chúa Giê-su đến với chúng con.  Cảm tạ Cha đã đổ xuống chúng con đầy tràn Thánh Thần  và làm cho chúng con nên con cái Cha.  Xin Cha giúp con trung thành giữ luật yêu thương của Cha, để con được trở nên giống như Cha mỗi ngày một hơn”.