MUC LUC
         SUY NIỆMFive Minutes With The Word - Year A, 2010-2011
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản The Word Among Us
www.wau.org
chuyển ngữ: Lm. Đaminh Trần Đình Nhi


NĂM A
2010 -2011
(Mùa Phục Sinh)