Chúa Nhật  -  Lễ Thánh Gia

Suy niệm Huấn Ca 3:2-6.12-14

 

Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.  (Huấn ca 3:3-4)

 

          Những lời hứa như vậy có thể làm chúng ta thấy khó chịu.  Làm sao được nếu cha mẹ sống ở thật xa?  Làm sao được nếu con cái chúng ta lúc nào cũng bận rộn?  Rồi còn cha mẹ đã qua đời rồi thì sao?  Nếu thế thì những ơn lành của Chúa sẽ không được ban cho chúng ta nữa hay sao?

          Có chứ!  Tình yêu của Chúa như dòng thác tuôn chảy không ngừng.  Vậy tại sao sách Huấn Ca lại liên kết những ơn lành của Chúa với những quan hệ gia đình chúng ta?  Nếu tiếp tục với hình ảnh dòng thác, chúng ta thấy là để lãnh nhận những ơn lành hằng tuôn chảy ấy, chúng ta cần phải đứng ngay dưới dòng thác.  Chúng ta cần phải di chuyển ra khỏi những tội lỗi chưa được chừa cải hoặc những vấn đề gia đình chưa được giải quyết, rồi chúng ta phải đứng ngay dưới dòng nước cuồn cuộn của trời cao.

          Giáo Hội dạy rằng gia đình Công giáo là trường học đầu tiên dạy đức tin.  Đó là nơi đầu tiên trẻ em có thể tập cách cho đi và nhận lại tình yêu.  Cho nên thật là điều tự nhiên khi những quan hệ gia đình là trung tâm để có được mối tương quan với Chúa!

          Chẳng có gì là quá đáng khi chúng ta có được những ơn lành của Chúa là nhờ đối xử tốt với cha mẹ.  Trái lại, khi chúng ta tập kính trọng và hy sinh, nhất là đối với cha mẹ, thì chúng ta dễ mở lòng đón nhận một tương quan tốt đẹp với Chúa.  Chúng ta là con cái đối với cha mẹ, hoặc cha mẹ đối với con cái, hay anh chị em đối với nhau, những quan hệ gia đình cho thấy thật nhiều về thái độ sẵn sàng của chúng ta với Chúa.

          Hôm nay khi mừng lễ Thánh Gia của Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, chúng ta nguyện sống với nhau trong yêu thương.  Chúng ta hãy quyết tâm đừng bao giờ để cho tội lỗi hay sa ngã làm mờ đi mối quan tâm cho nhau (1 Phê-rô 4:8).  Chúng ta hãy nhớ là Chúa ở cùng gia đình chúng ta để giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta.  Vậy khi bạn dành chút thì giờ để suy nghĩ vào lúc cuối năm này, bạn hãy để ý đến lời khuyên mà thánh Phao-lô đã dành cho các gia đình từ lâu rồi.  Hãy nhẫn nại với nhau.  Hãy chịu đựng lẫn nhau.  Hãy yêu thương nhau (Cô-lô-xê 3:12-14).

 

          “Lạy Cha trên trời, xin giúp con biết đem tình yêu của Cha đến với gia đình con.  Con không muốn đứng ngoài dòng ân sủng của Cha!”