Thứ Ba tuần Bát Nhật

Suy niệm Mát-thêu 2:13-18

 

Ngày 28 tháng 12  -  Lễ các thánh Anh Hài

 

Tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình.  (Mát-thêu 2:18)

 

        Thật là khó khăn cho cuộc sống của bà Ra-khen!  Cả bà lẫn người chị là Lê-a cùng kết hôn với ông Gia-cóp, rồi trong khi bà Lê-a sinh cho ông Gia-cóp nhiều người con trai thì bà Ra-khen lại không thể mang thai được.  Một ngày kia trong lúc buồn bã, bà Ra-khen đã kêu lên với ông Gia-cóp:  “Ông hãy cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất!” (Sáng Thế 30:1).  Ông Gia-cóp cũng thất vọng, vì ông biết rằng chỉ mình Chúa mới có thể ban cho sự sống.  Nhưng Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của bà Ra-khen.  Bà đặt tên cho con đầu lòng là Giu-se, nghĩa là “Xin Đức Chúa thêm cho tôi một đứa con trai khác” (Sáng Thế 30:24).  Chúa đã đoái nghe lời cầu xin ấy và nhiều năm sau đó đã ban cho bà một đứa con trai nữa.  Nhưng vì khó sanh quá nên bà Ra-khen đã qua đời sau khi sanh.  Trước khi chết, bà đặt tên con là Ben Ô-ni, nghĩa là “Đứa con trai của nỗi khổ đau”.  Nhưng ông Gia-cóp rất yêu dấu bà Ra-khen nên đổi tên con thành Ben-gia-min, nghĩa là “Con của cánh tay phải tôi” (35:18).

        Từ bao thế kỷ, mộ của bà Ra-khen được dân chúng Ít-ra-en tôn kính.  Câu truyện buồn của bà khiến họ cảm động nên họ đã dành một chỗ đặc biệt cho bà trong tâm hồn.  Thực ra khi ngôn sứ Giê-rê-mi-a nhìn thấy lính tráng Ba-by-lon dẫn độ con cái It-ra-en, miêu duệ của bà Ra-khen đi lưu đày thì ông lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau buồn của bà Ra-khen (Giê-rê-mi-a 31:15).

        Trong bài Tin Mừng hôm nay, vua Hê-rốt ra lệnh giết mọi trẻ nam tại Bê-lem làm cho thánh Mát-thêu nhớ lại lời tiên tri của ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Trong cái chết của những trẻ em vô tội và yếu đuối này, một lần nữa thánh Mát-thêu nhìn thấy hình ảnh bà Ra-khen khóc than con cái mình.  Ngài nhìn thấy những bà mẹ than vãn vì sự mất mát quá kinh hoàng.

        Ngày nay bà Ra-khen vẫn tiếp tục than khóc, khóc cho hàng triệu đứa trẻ là nạn nhân của phá thai.  Ai mà không xúc động vì cuộc tấn công những mạng sống vô tội?  Nhưng dù chúng ta có cùng với bà Ra-khen than khóc thì chúng ta vẫn phải hy vọng.  Chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ phán lời kết thúc và đó sẽ là lời chiến thắng.  Chúng ta cần phải cầu nguyện xin cho việc phá thai chấm dứt.  Nhưng chúng ta cũng phải ghi nhớ những lời Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a:  “Hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt… Tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng… Các con ngươi sẽ trở về” (Giê-rê-mi-a 31:16.17).  Thiên Chúa sẽ đảo ngược tình huống ghê sợ này.  Người là Chúa của sự sống và Người sẽ chiến thắng!

 

        “Lạy Cha, xin dạy chúng con vun trồng cho văn hóa sự sống trên mặt đất này.  Xin cho mọi trẻ em được yêu mến và đón chào cuộc sống!”