Thứ Hai tuần Bát Nhật

Suy niệm 1 Gio-an 1:1-4

 

Ngày 27 tháng 12  -  Lễ thánh Gio-an Tông Đồ

 

Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.  (1 Gio-an 1:3)

 

          Nếu có công việc nào đòi hỏi điều kiện là “đã có thật nhiều thời gian ở với Chúa Giê-su”, thì thánh Gio-an chắc chắn phải là người thích hợp.  Ngài đã có mặt tại cuộc Biến Hình và cuộc hấp hối của Chúa Giê-su ở Ghết-xê-ma-ni.  Ngài đã ngồi bên cạnh Chúa trong Bữa Tiệc Ly và ngài là người duy nhất đứng bên cạnh Mẹ Ma-ri-a khi Chúa chịu đóng đinh.  Thay vì tự nhận mình là “môn đệ Chúa Giê-su yêu mến” (Gio-an 13:23), thánh Gio-an cũng nên gọi mình là “người môn đệ yêu mến Chúa Giê-su”!

          Chính sự thân cận với Chúa Giê-su đã tạo dịp cho thánh Gio-an có những lời lẽ thật là chắc chắn.  Bạn thử tưởng tượng coi điều gì sẽ xảy ra nếu thánh Gio-an chỉ nghe người ta nói về Chúa Giê-su thôi rồi ngài đi rao giảng Tin Mừng.  Chắc là ngài sẽ thất bại nặng nề!  Tuy nhiên cũng như Si-môn Phê-rô, người bạn môn đệ với ngài, Gio-an đã không nói “những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo” (2 Phê-rô 1:16).  Lời ngài nói đã có bằng chứng sự thật, vì ngài đích thân được liên kết với Sự Thật nhập thể.

          Nhưng sách Tin Mừng không kết thúc với chứng từ của thánh Gio-an.  Bởi vì nhờ Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta vẫn có thể cảm nghiệm về Chúa Giê-su một cách sâu xa.  Và điều ấy có thể xảy ra một cách mạnh mẽ khi chúng ta đọc và suy niệm Kinh Thánh.  Đó là vì lời Chúa mạnh hơn cả lưỡi gươm.  Do Chúa Thánh Thần linh hứng, lời Chúa trở nên “sống động và hữu hiệu”, đầy tiềm năng để đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giê-su mặt đối mặt (Do-thái 4:12).  Rồi vì thế, Kinh Thánh có sức mạnh làm cho những câu chuyện như Biến Hình, Ghết-xê-ma-ni và Can-vê trở thành sinh động đối với chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta.

          Nếu bạn muốn đào sâu hơn về Kinh Thánh, hãy lấy Tin Mừng Gio-an làm khởi đầu.  Sách Tin Mừng của ngài cho những suy tư đặc biệt về thần tính và sứ mệnh của Chúa Giê-su, cũng như Chúa Giê-su có thể hoạt động trong cuộc sống chúng ta như thế nào.  Có lẽ bạn có thể dành một vài tuần sắp tới để bước theo thánh Gio-an khi ngài đồng hành với Chúa.  Mỗi ngày bạn hãy đọc một chương.  Nhưng hãy đọc chậm và với tâm tình cầu nguyện.  Bạn hãy để Chúa Thánh Thần nói với lòng bạn.  Hãy để Người tỏ cho bạn biết Chúa Giê-su qua một cách thức mới.  Biết đâu được?  Có thể bạn sẽ trở thành Gio-an, nói cho người khác biết bạn đã làm thế nào để biết Chúa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở lòng con đón nhận Lời Chúa!  Khi con đọc và cầu nguyện bằng Kinh Thánh, xin Chúa giúp con suy nghĩ về lòng nhân lành và thương xót của Chúa Giê-su”.