Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 5:14-21

 

Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người.  (1 Gio-an 5:14)

 

          Xin bất cứ điều gì?  Phải, bất cứ điều gì, nhất là xin Người thương xót bạn.

          Thử tưởng tượng bạn đi lạc trong rừng.  Khi ngày sắp tàn, bạn càng thấy đói, khát và lo lắng.  Gần lúc mặt trời lặn, bạn gặp được một mái nhà tranh và người chủ nhà ân cần mời bạn vào.  Ông ta để cho bạn tắm rửa.  Ông còn dọn cho bạn một bữa cơm ngon lành và dọn giường cho bạn ngủ qua đêm.  Khi thức dậy, bạn cảm thấy có đủ năng lực và được hồi phục.

          Chúa Giê-su cũng giống như ông chủ mái nhà tranh ấy.  Người luôn sẵn sàng đón tiếp bạn và thấy được tất cả những gì bạn cần khi bạn bị lạc đường, đói khát và thao thức.  Hơn thế nữa, Người không chỉ ngồi đấy chờ bạn xuất hiện trước cửa nhà Người.  Nhưng Người ra đi tìm kiếm bạn, mời bạn đến nhà Người hôm nay để yêu thương và chăm sóc bạn.  Bạn sẽ bước vào chứ?

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Gio-an cho thấy cả tội trọng lẫn tội nhẹ đều làm mất đi tương quan giữa chúng ta với Chúa.  Tội nhẹ thì có thể xử lý được hằng ngày bằng cách giục lòng khiêm nhường thống hối.  Còn tội trọng thì cần được quyền năng thanh tẩy và chữa lành do bí tích Giải tội.  Nhưng dù tội lỗi chúng ta là tội trọng hay tội nhẹ thì Chúa Giê-su cũng vẫn tiếp đón chúng ta như thường.  Người ban cho hết thảy chúng ta, thánh nhân cũng như tội nhân, cùng một lòng hiếu khách và cùng một niềm hy vọng hồi phục.

          Điều ấy chẳng tuyệt vời ư?  Bất kể chúng ta là ai hay làm gì, chúng ta đều có thể “đến gần ngai ơn thánh để lãnh nhận lòng xót thương” và tìm thấy mọi ân sủng cần thiết (Do-thái 4:16).  Chúng ta lại có thể làm điều này bất cứ lúc nào.  Hầu như chúng ta không phải đợi cho đến lần xưng tội tới mới được Chúa tha thứ tội lỗi.  Chúng ta có thể đến với Chúa mỗi ngày, nhiều lần trong một ngày càng tốt, bằng cách tự đáy lòng chúng ta hối hận về những sa ngã của chúng ta.  Rồi khi chúng ta đi xưng tội, cảm nghiệm sẽ sâu xa hơn, vì việc thống hối hằng ngày đã kéo chúng ta đến gần Chúa rất nhiều.

          Vậy bạn hãy đến với Chúa hôm nay, mở lòng và thành thực để lãnh nhận lòng thương xót của Người.  Người đang tìm kiếm bạn, sẵn sàng đón tiếp bạn vào nhà Người.  Bạn hãy để cho Người tìm được bạn nhé!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ lòng thương xót con!”