Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 3:22-4:6

 

Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.  (1 Gio-an 4:4)

 

          Thực sự ai là “Đấng ở trong chúng ta”?  Đó là Chúa Thánh Thần!  Dù bạn biết hay không biết, thì Người đã ở với bạn từ khi bạn được rửa tội, và Người muốn làm một thay đổi lớn trong đời sống bạn.  Sự thật đơn giản này của niềm tin chúng ta có thể giúp chúng ta đầy lòng tin tưởng.  Có những đe dọa lớn lao trong thế giới.  Có thể bạn đương đầu với cám dỗ của ma quỷ và những quấy phá của các thần dữ.  Có thể bạn phải chiến đấu với chính những khuynh hướng tội lỗi của bạn.  Nhưng bất kể thử thách trước mặt có thế nào đi nữa, bạn không khi nào phải hãi sợ.  Bạn thuộc về Chúa.  Thánh Thần của Người đã khắc phục chúng hết thảy!  Dù cho những  lạc thuyết và cám dỗ quyến rũ bao quanh bạn, bạn vẫn có thể nhận ra được phải lắng nghe ai.

          Làm sao nhận ra?  Nhờ Chúa Thánh Thần!  Người muốn giúp bạn lèo lái giữa dòng nước vẩn đục và thác loạn mà bạn phải đối phó mỗi ngày.  Cũng Thánh Thần, Đấng đã mặc khải Chúa Giê-su cho bạn, sẽ lột mặt nạ những tên thần dữ hoặc những triết lý lôi kéo bạn rời xa Chúa Giê-su.  Người có thể dạy bạn làm thế nào đối phó với mọi hoàn cảnh bằng một câu hỏi trong tâm trí:  “Chúa Giê-su có được tôn kính và đặt vào chỗ trọng nhất không?”  Trả lời câu hỏi này là tất cả những gì bạn cần phải làm để nhận định con đường khi bạn phải làm một chọn lựa khó khăn, hoặc khi cám dỗ đang chồm lên đe dọa bạn.

          Nếu bạn cảm thấy không an tâm, đừng lo!  Bạn hãy nhớ:  lịch sử đầy dẫy những câu truyện Chúa Thánh Thần đã nói thế nào qua Giáo Hội, để giúp các tín hữu phân định điều phải với điều trái trong những vấn đề luân lý và xã hội phức tạp.  Vậy thậm chí bạn không chắc chắn mình đã nghe Chúa Thánh Thần nói trong tâm hồn, bạn vẫn có thể nghe tiếng Người trong Giáo Hội mà!  Bạn cố gắng đọc những tài liệu của Giáo Hội, nhất là những tài liệu nói về vấn đề bạn đang phải phấn đấu.  Bạn thử nói với một linh mục đáng tin cậy xem, hoặc với một người linh hướng.  Khi ấy bạn hãy lắng nghe như là Chúa Thánh Thần đang giúp bạn liên hệ hoàn cảnh đặc biệt của bạn với những lời của Giáo Hội.

          Bạn hãy bắt đầu thí nghiệm hôm nay đi.  Khi cầu nguyện, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần mở mắt bạn để nhận ra những đường lối của Chúa trong thế giới.  Rồi bạn hãy theo sự hướng dẫn của Người khi bạn làm những việc chọn lựa.  Bạn sẽ thấy càng lắng nghe, bạn càng thích lắng nghe hơn!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới chung quanh con đầy những sứ điệp lộn xộn và trái ngược nhau.  Xin Chúa giúp con biết phân định những sứ điệp nào con cần phải lắng nghe!”