Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-9

 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.  (Gio-an 20:3)

 

          Vào ngày đại lễ Phục Sinh, chúng ta hãy nhìn người đầu tiên bước vào trong ngôi mộ trống.  Chắc chắn ông Phê-rô phải đến đó với nhiều cảm nghĩ xôn xao trong tâm hồn – những cảm nghĩ từ niềm hy vọng Chúa Giê-su sẽ sống lại cho đến mặc cảm tội lỗi vì đã chối bỏ Người.

          Nhìn những tấm khăn được xếp lại gọn gàng, có lẽ ông Phê-rô đã nhớ lại những hành động của ông đã đưa Chúa Giê-su tới sự kết liễu bi thảm đến thế.  “Đầu tiên tôi thề sống chết trung thành với Người, rồi tôi đã phản bội Người.  Nếu thực sự Người đã sống lại, tôi phải đối diện với Người.  Chúa Giê-su biết tôi là tên xấu xa và phản bội.  Liệu Người có đưa tôi trở về với Người không?”

          Nhưng trong khi Phê-rô có cái nhìn tiêu cực như vậy thì Chúa Giê-su lại có một đường lối khác để đến với ông.  Người nhìn vào trong trái tim của Phê-rô và thấy rõ tình yêu cũng như những yếu đuối của ông.  Người biết Phê-rô chối bỏ Người chỉ vì quá sợ hãi.

          Bạn thử tưởng tượng cuộc chuyện trò giữa Phê-rô với Chúa phục sinh.  “Lạy Chúa Giê-su, tại sao Chúa còn đến với con?  Con đã chối bỏ Chúa mà!”  “Phê-rô ơi, đó là chuyện quá khứ rồi. Thầy biết trái tim anh, Thấy biết tình yêu của anh.  Chúa Thánh Thần sắp đến, Người sẽ củng cố anh hơn cả mức độ như anh nghĩ.  Cho nên anh cứ bình an.  Thầy muốn anh chăn dắt đoàn chiên của Thầy”.

          Chắc chắn chúng ta cũng có hơn một chút những gì ông Phê-rô đã cảm nghiệm!  Cũng như ông, hết thảy chúng ta đều có những tuyên bố huyênh hoang về đời sống hoặc đức tin của mình.  Rồi chúng ta hết thảy đều có những lúc thấy mắc cở vì thực tế không giống như những gì chúng ta khoe khoang.

          Vậy chúng ta phải làm gì mùa Phục Sinh này?  Trước hết chúng ta hãy bỏ đi tất cả những cái nhìn tiêu cực về con người mình.  “Có Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rô-ma 8:31).  Thứ đến, chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng Người biết chúng ta yêu mến Người thật nhiều.  Vậy chúng ta hãy để cho những lời này thúc đẩy chúng ta bước vào thế giới để chăm sóc đoàn chiên của Người.  Ước mong chúng ta có một lễ Phục Sinh đầy tràn ân phúc.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dâng Chúa mọi lời chúc tụng!  Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.  Chúa đã đem con lên để ở với Chúa muôn đời!”