Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:11-18

 

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.  (Gio-an 20:11)

 

        Bà Ma-ri-a Mác-đa-la vẫn cứ hy vọng và nhìn vào nơi bà đã đến.  Chúa Giê-su đã chết.  Không những chết mà còn bị mất xác nữa!  Đầy lòng sùng mộ Chúa, bà đã chạy ra mộ sáng sớm.  Bà muốn tới đó trước mọi người để có thể chuẩn bị tắm xác Chúa cho đúng với lễ nghi.  Nhưng xác Người đã biến mất rồi!  Hết sức đau buồn, bà đã khóc lóc thảm thiết.  Bà cho rằng thôi thế là hết.

        Rõ ràng bà Ma-ri-a đã quên mất lời Chúa Giê-su hứa sẽ sống lại sau ba ngày.  Có lẽ bác làm vườn xuất hiện đã biết xác Người đang để ở đâu.  Bà nói:  “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi” (Gio-an 20:13).  Tất cả tùy thuộc vào bà.  Ông Phê-rô và Gio-an đã tới rồi đi, để bà ở lại một mình.  Trong phiền muộn, bà quyết tâm nếu cần sẽ tự mình đem xác Chúa trở lại mộ.

        Khi mùa Phục Sinh bắt đầu, thật là tốt nếu chúng ta cứ lay hoay làm như Chúa Giê-su vẫn còn đang chết.  Thật là một ý tưởng hay nếu chúng ta tự hỏi liệu những quyết định của chúng ta có phản ảnh kinh Tin kính chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ Chúa Nhật không.  Chúng ta có thực sự nghĩ Chúa Giê-su có thể giúp chúng ta trong ngày không?  Hoặc cũng như bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, chúng ta có giả thiết rằng Người đã để mặc chúng ta với những khả năng giới hạn của mình không?

        Hôm qua chúng tôi đã đề nghị bạn khai triển một kế hoạch giúp bạn đào sâu ý thức sự hiện diện của Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh này, còn hôm nay một lần nữa chúng tôi lại muốn khích lệ bạn.  Bạn đừng do dự như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, ông Phê-rô và ông Gio-an!  Chúa Giê-su đang ở bên cạnh bạn ngay bây giờ, sẵn sàng hành động trong cuộc đời bạn.  Bạn hãy nắm chắc lấy lời Người và xin Người một điều đặc biệt mỗi ngày.  Trong quyền năng sự phục sinh của Người, bạn hãy xin Người đổ ân sủng của Người xuống trong mỗi tình huống khó khăn, rồi bạn hãy lắng nghe tiếng Người.  Người muốn gọi tên bạn hôm nay!

 

        “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Chúa phục sinh!  Con đặt lòng tin nơi Chúa và tín thác vào quyền năng Chúa hoạt động trong đời con hôm nay”.