Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:1-8

Lễ thánh Gia-cô-bê và Phi-líp-phê Tông Đồ

 

Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận.  (1 Cô-rin-tô 15:3)

 

          Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu bạn được may mắn sống cùng thời với các Tông Đồ thì đức tin của bạn sẽ mạnh mẽ hơn không?  Cùng đi với Chúa Giê-su, được nghe Người nói, thấy Người làm phép lạ chắc chắn sẽ giữ đức tin của bạn được sống động chứ!

          Nhưng trong số các Tông Đồ, ông Gia-cô-bê và Phi-líp-phê không được dễ dàng như vậy đâu.  Phải, các ông đã thấy và nghe Chúa Giê-su, nhưng Thiên Chúa đã không kêu gọi các ông chỉ là để kể lại những sự kiện hay lịch sử.  Các ông đã phải đem chúng vào nội tâm, hiểu và thông đạt cho người ta biết tại sao những sự kiện ấy lại quan trọng đối với hết thảy chúng ta như vậy.  Rồi cho dù các ông đã sống với Chúa Giê-su, đôi khi các ông vẫn không hiểu Người chút nào cả (Gio-an 14:8-9).  Đối với các ông, làm chứng rằng Chúa Giê-su đã chữa lành dân chúng hoặc thậm chí ngay việc Người sống lại từ kẻ chết thì chưa đủ.  Các ông còn phải cho người ta thấy những việc chữa lành của Chúa Giê-su biểu lộ quyền năng của Người và chứng tỏ Người là Đấng Mê-si-a.  Các ông phải hiểu và sau đó tuyên dương sự phục sinh của Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết như thế nào!

          Cách nào đó, chúng ta ở trong tư thế thuận lợi hơn các Tông Đồ.  Chúng ta được diễm phúc có hai ngàn năm bề dầy lịch sử, thần học và sự thánh thiện.  Những kệ sách hàng hàng lớp lớp gồm những sách chú giải, tự điển Kinh Thánh và những tài liệu hữu ích khác.  Hơn nữa, chúng ta còn có thể vừa nghe, vừa cảm giác và chạm tới Chúa Giê-su qua những cách thức sâu xa hơn như các bí tích, trong cầu nguyện, Kinh Thánh và những tương quan yêu thương Chúa ban cho chúng ta.

          Quả thực chúng ta được chúc phúc!  Chứng từ của các Tông Đồ đã đến với chúng ta và đó không chỉ đơn thuần là những thông tin lịch sử.  Các ngài đã để lại cho chúng ta những lời ban sự sống!  Lời đó cũng là chính Chúa Giê-su xuống và tiếp xúc với chúng ta, làm cho chân lý của Người thấm vào tâm hồn và biến đổi cuộc sống chúng ta!  Hết thảy chúng ta đều có thể nhớ lại những lần đức tin của mình được sinh động và sâu xa nhờ một cảm nghiệm đáng nhớ, trong một lần xưng tội thật sốt sắng, khi đọc một đoạn Kinh Thánh rất ý nghĩa đối với chúng ta, hoặc khi chúng ta tới giúp đỡ cho một người nào đó.

          Rồi Chúa Giê-su còn ban cho chúng ta nhiều nữa.  Vậy hôm nay bạn hãy xin Người lại đến với bạn.  Hãy mời Người thắp lên ngọn lửa đức tin của bạn và ban cho bạn sức mạnh để bạn chia sẻ đức tin ấy với người khác.  Bạn hãy làm giống như thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, là cho đi những gì bạn đã lãnh nhận!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con trở thành chứng nhân cho chân lý của Chúa.  Con cám ơn Chúa đã khiến trái tim con rung động và đem chân lý sự sống đến trong con”.