Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:1-8

 

Ông đừng ngạc nhiên.  (Gio-an 3:7)

 

          Nhưng ông Ni-cô-đê-mô vẫn ngạc nhiên!  Chúa Giê-su đã bảo ông rằng để được thấy Nước Thiên Chúa, ông phải “được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.  Đương nhiên Chúa Giê-su không có ý nói về việc sinh ra theo thể xác như ông Ni-cô-đê-mô tưởng.  Nhưng Người nói về việc sinh lại thiêng liêng.

          Ý niệm được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên xem ra xa lạ với chúng ta.  Thực vậy, chúng ta đang sống trong một thế giới đựa vào những giác quan thể lý – những gì chúng ta có thể thấy, sờ, nếm, nghe và ngửi.  Nhưng Chúa Giê-su đến làm sống dậy những giác quan thiêng liêng của chúng ta để chúng ta có thể “thấy” Người và “chạm tới” Người theo một cách thức còn sâu xa hơn nữa.  Người đã đến dạy chúng ta làm thế nào bước đi nhờ lòng tin chứ không phải nhờ nhìn thấy.

          Vậy “sinh ra bởi Thần Khí” nghĩa là gì?  Nhiều nghĩa lắm!  Đây chỉ là một ít thôi.

          Trước hết, được sinh ra bởi Thần Khí làm cho chúng ta trở nên bình chứa đựng Thánh Thần.  Điều ấy nghĩa là Chúa Thanh Thần sống trong chúng ta, luôn sẵn sàng khích lệ chúng ta, chứng thực chúng ta phạm tội, ban đầy tràn bình an cho chúng ta, và thúc giục chúng ta thi hành thánh ý của Người.  Điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta có thể được dẫn dắt bởi Thánh Thần thay vì bởi những ước muốn và khuynh hướng của bản chất sa ngã của chúng ta.

          Thứ hai, được sinh ra bởi Thần Khí nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ như Chúa Giê-su suy nghĩ, có “tư tưởng của Chúa Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 2:16).  Ở đâu chúng ta có thể phản ứng với thái độ chua cay, giận dữ hoặc trả thù mỗi khi chúng ta bị xúc phạm, thì ở đấy Thánh Thần sẽ dạy chúng ta hãy nhìn kẻ xúc phạm như là một người đã được Thiên Chúa tạo dựng và cũng được Người yêu thương như Người yêu thương chúng ta.  Chúa Thánh Thần cũng có thể dạy chúng ta mau chóng tha thứ, biết phân định rõ ràng hơn điều phải điều trái, và biết sẵn sàng hơn để phục vụ thay vì chỉ muốn được người khác phục vụ.

          Cuối cùng, được sinh ra bởi Thần Khí nghĩa là trở nên khác đi một chút, ít nhất khác với cách nhìn của thế gian!  Ông Ni-cô-đê-mô đã nhận ra điều gì đó độc đáo nơi Chúa Giê-su.  Có phải là những phép lạ không?  Có phải là cảm giác bình an của Người không?  Hoặc có phải là cách những lời của Chúa Giê-su đã vang động trong tâm hồn ông hay không?  Dù là gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể chắc chắn rằng khi chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Thần, người khác sẽ nhận thấy có điều gì đó khác thường nơi chúng ta và họ sẽ tò mò tìm hiểu.  Họ sẽ thấy chúng ta sống theo một mớ những tiêu chuẩn khác khiến cho họ sẵn sàng hơn để tiếp nhận Tin Mừng Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa, xin mở con mắt thiêng liêng của con.  Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay con cần Chúa hơn nữa”.