Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:27-33

 

Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.  (Công Vụ Tông Đồ 5:29)

 

          Nếu bạn có dịp dự một phiên xử trong tòa án mà nhân chứng được mang vào để làm chứng, chắc bạn sẽ được nghe những lời như:  “Tôi biết những gì tôi đã trông thấy!”  Thường trong những chuyện như thế, luật sư bên bị sẽ hết sức làm sao chứng minh lời chứng là sai.  Trí nhớ con người rất dễ sai lầm và những người làm chứng có thể sai, do đó lời chứng của họ có thể đưa tới việc kết án lầm một người vô tội.  Đối với những người cho là chính mắt họ đã nhìn thấy điều gì đó xảy ra thì thật rất khó mà thuyết phục họ rằng điều ấy thực sự đã không xảy ra!

          Trong bài đọc hôm nay, các Tông Đồ đứng trước Thượng Hội đồng là những chứng nhân giống như vậy.  Người ta ra lệnh cho các ngài không được nói về Chúa Giê-su nữa, nhưng các ngài không thấy có lý do tại sao phải nghe lời họ.  Các ngài đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa.  Các ngài biết Người là Đấng nào và tại sao Người đến trần gian.  Các ngài đã nghe tin tức về việc Người bị đóng đinh thập giá, nhưng rồi các ngài đã thấy Người – vẫn còn sống!  Không gì có thể thuyết phục các ngài ngừng loan truyền Tin Mừng.

          Còn chúng ta thì sao?  Không ai trong chúng ta hiện diện khi Chúa sống lại.  Chúng ta không tận mắt nhìn thấy Chúa.  Vậy thì có ai tin chúng ta được?  Rất nhiều người chứ!  Chúng ta có một chứng nhân sẽ nói thay cho chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần.  Người đến để làm chứng cho sự thật của Tin Mừng.  Người đến để mặc khải Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa.  Người đến để “chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rô-ma 8:16).  Người là một chứng nhân tuyệt vời chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy!

          Cũng như các Tông Đồ, chúng ta có thể nói:  “Tôi biết những gì tôi đã trông thấy!”  Chúng ta có thể xin Chúa Thánh Thần mở mắt tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giê-su.  Chúng ta không cần phải nhờ tới những kỹ thuật nói năng hoặc sự thông minh của mình để chia sẻ Tin Mừng.  Nhưng chúng ta có thể thư giãn, hành động tự nhiên và chia sẻ sự thật về những gì Chúa đã làm trong cuộc đời chúng ta.

          Vậy bạn hãy để Chúa Thánh Thần đảm trách phần thiêng liêng.  Hãy để Người biểu lộ sự hiện diện qua bạn.  Đừng sợ phải nói lên danh thánh Chúa Giê-su, vì Người luôn ở với bạn, và tình yêu của Người có thể chuyển núi rời non!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và làm cho con trở thành máng chuyển ân sủng của Chúa.  Xin dạy con biết làm chứng cho Chúa Giê-su cách nào khiến cho tâm hồn người ta phải giao động”.