Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

 Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14.22-33

 

Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại;  về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.  (Công Vụ Tông Đồ 2:32)

 

          Sự sống lại của Chúa Giê-su là tâm điểm sứ điệp của thánh Phê-rô trong ngày Hiện Xuống và xác định sứ mệnh của ngài trong những năm tháng còn lại cuộc đời ngài.

          Hai ngàn năm sau, Thiên Chúa vẫn còn muốn sự sống lại là tâm điểm đức tin của chúng ta.  Như sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy:  “Sự Phục sinh của Chúa Giê-su là chân lý tuyệt đỉnh đức tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô, một đức tin được cộng đồng Ki-tô tiên khởi tiếp nhận và sống như là chân lý trung tâm;  được Thánh Truyền trao lại như là nền móng;  được thiết lập do những tài liệu của Tân Ước;  và được rao giảng như là phần cốt yếu của Mầu nhiệm Vượt Qua cùng với thập giá:  đó là Chúa Ki-tô đã sống lại từ cõi chết!” (638).

          Giống như các Tông Đồ là những chứng nhân thế kỷ thứ nhất làm chứng cho sự Phục sinh, chúng ta cũng được Thiên Chúa kêu gọi làm chứng nhân thế kỷ thứ hai mươi mốt để làm chứng cho cùng một biến cố.  Người muốn chúng ta phải mạnh dạn và vững vàng khi làm chứng cho tình trạng biến đổi mà sự Phục sinh của Chúa Giê-su đã đem lại cho cuộc sống chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta phải cố gắng làm chứng qua những việc lành của chúng ta, nhưng Người cũng kêu gọi chúng ta hãy nói lên căn bản của niềm hy vọng và đức tin chúng ta một cách rõ ràng, đầy phấn khởi và vui mừng.  Vậy căn bản đó là gì?  Là Chúa Ki-tô đã chết.  Chúa Ki-tô đã sống lại.  Chúa Ki-tô sẽ lại đến!

          Hôm nay bạn hãy dành thì giờ suy nghĩ về những cách thức cụ thể thực tại Phục sinh của Chúa Giê-su đã biến đổi đời bạn như thế nào.  Nó đã mang lại cho bạn niềm hy vọng như thế nào?  Sức mạnh?  Sự an ủi?  Bình an?  Bạn hãy cố gắng cô đọng lại trong một vài câu.  Bạn hãy diễn tả thành một lời tuyên xưng đức tin để nói với chính mình và với Chúa mỗi buổi sáng khi thức dậy.  Bạn hãy lấy đó làm căn bản cho những quyết định trong ngày.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn biết làm thế nào để nói cho người ta biết về đức tin và niềm vui của bạn đối với Chúa phục sinh.

          Bạn hãy cam kết chia sẻ Tin Mừng với ít nhất một người trong tuần này.  Rồi bạn hãy đi và thực hiện điều cam kết ấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chúc tụng Chúa, Đấng Cứu Thế phục sinh của con!  ‘Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:  trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!’”