Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17.20-26

Lễ thánh Mát-thi-a Tông Đồ

 

Ông Mát-thi-a trúng thăm:  ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.  (Công Vụ Tông Đồ 1:26)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang đi trên một con đường lạ.  Bỗng chốc con đường chia làm hai hướng khác nhau.  Bạn có ba chọn lựa:  rẽ trái, rẽ phải hoặc quay trở lại nơi mình đã khởi hành.  Bạn không có nhiều thì giờ để quyết định vì xe sắp hết xăng và bạn cảm thấy đói bụng lắm rồi.  Vậy bạn sẽ làm gì?

          Trong tình huống như vậy, làm một quyết định mà chưa thấy rõ thì có thể rất là bực bội, sợ sệt, khích động và căng thẳng.  Tuy nhiên những tình huống ấy cũng cho chúng ta cơ hội để tín thác nơi Chúa và đừng dựa vào lối suy nghĩ và hiểu biết của mình.

          Đó chính là điều các Tông Đồ trong bài đọc hôm nay đã làm!  Họ không biết phải chọn lựa ai làm Tông Đồ thay thế Giu-đa.  Cả hai ông Mát-thi-a và Bác-sa-bê đều xứng đáng với vai trò ấy.  Cả hai đều có những điểm hay và cả hai đều phù hợp với những điều kiện ông Phê-rô đã đề ra.  Cả hai đều mạnh dạn rao giảng Tin Mừng và thực sự dấn thân cho Chúa Giê-su và Giáo Hội.  Vậy họ phải chọn người nào đây?  Các Tông Đồ không có thời giờ để làm cuộc nhận định lâu dài, cho nên họ đã rút thăm và để tùy Chúa quyết định thay cho họ.

          Chúa biết Người sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu và rất nhiều lần Người là Đấng duy nhất biết chúng ta phải đi như thế nào để tới đó.  Điều cuối cùng chúng ta muốn làm là suy đi nghĩ lại về một quyết định.  Chúng ta có thể quá lệ thuộc vào những phương pháp nhận định ý Chúa và cho rằng mình đúng nên đã quên là hãy để yên cho Chúa chủ trì mọi sự.  Có nhiều lần chúng ta chẳng biết phải làm gì, nhưng Chúa thì biết rõ lắm.

          Vậy hôm nay có quyết định nào bạn phải làm đòi hỏi bạn hãy “để yên cho Chúa lo liệu” không?  Nếu có, bạn cứ yên trí.  Rồi bạn hãy đọc một lời nguyện phó thác, làm quyết định nào tốt nhất và xin Chúa dẫn đường cho bạn.  Bạn hãy tin là nếu cứ đi theo cách này, Người sẽ dẫn dắt bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác Chúa.  Con phó dâng cuộc sống con cho Chúa và để Chúa chủ động.  Xin Chúa cho con thấy con đường sự sống.  Xin cho con biết niềm vui bất tận là được ở trong sự hiện diện của Chúa”.