Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệmCông Vụ Tông Đồ 8:26-40

 

Ngài có hiểu điều ngài đọc không?  (Công Vụ Tông Đồ 8:30)

 

          Có một điều nói về ông Phi-líp-phê:  Ông là người cường tráng.  Không phải ai cũng có thể theo kịp một chiếc xe ngựa chở viên chức nhà nước khi chiếc xe này phóng qua sa mạc.  Và không phải ai cũng có thể vừa chạy song song vừa nói chuyện với khách ngồi trên xe.  Tuy nhiên đó không phải vì Phi-líp-phê có sức khỏe tốt nên viên quan xứ Ê-thi-ô-pi-a mới đáp lại lời Chúa.  Cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ chẳng mang lại kết quả gì nếu Phi-líp-phê đã không có kiến thức Kinh Thánh xứng hợp.

          Dĩ nhiên ông Phi-líp-phê được “đầy tràn Thần Khí” (Công Vụ Tông Đồ 6:3) và sẵn sàng nắm lấy cơ hội tuyên xưng Chúa Giê-su.  Rõ ràng Thần Khí đã hướng dẫn ông khi ông làm điều ấy.  Nhưng cũng rõ ràng là ông Phi-líp-phê biết Kinh Thánh.  Ông biết rành rẽ đến nỗi chỉ nghe đọc vài câu, lập tức nhận ra ngay đó là lời ngôn sứ nói về Người Tôi Tớ chịu đau khổ (I-sai-a 53:7-8).  Tâm hồn ông phải rộn lên niềm vui vì ông mới được chứng kiến lời tiên tri này được thể hiện nơi Chúa Giê-su.  Vậy đâu là điểm tốt hơn để trình bày Tin Mừng đây?  Cũng giống như Chúa Giê-su đã trình bày cho hai môn đệ Em-mau (Lu-ca 24:27), ông Phi-líp-phê đã mở ra ý nghĩa lời Chúa và hướng dẫn viên quan người Ê-thi-ô-pi-a đến với Chúa Ki-tô.

          Chúa muốn chúng ta làm được những điều ông Phi-líp-phê đã làm ngày hôm ấy.  Trong huấn dụ về Lời Chúa, Đức Giáo hoàng Biển-đức bảo chúng ta:  “Không có ưu tiên nào lớn hơn điều này, là giúp cho người thời nay một lần nữa gặp được Thiên Chúa, Đấng phán với chúng ta và chia sẻ tình yêu của Người, để chúng ta có được sự sống dồi dào” (Verbum Domini, 2).  Vậy trước hết, chúng ta phải áp dụng cho mình câu hỏi của ông Phi-líp-phê:  Ngài có hiểu điều ngài đọc không?  Nếu chúng ta không đắm mình vào lời Chúa bằng cách học hỏi, cầu nguyện và sống, thì làm sao chúng ta mong mình sẽ là những chứng nhân vui mừng và thắng lợi?

          Vậy bạn hãy theo đuổi một chương trình học hỏi Kinh Thánh.  Bạn hãy có một cuốn Kinh Thánh sử dụng cho việc học hỏi và đọc mỗi ngày.  Bạn hãy sắp đặt một chương trình đọc những gì, đọc khi nào và ở đâu.  Bạn hãy tận dụng sách vở, những buổi nói chuyện, nhóm họp và những phương tiện giúp đỡ khác.  Khi làm những việc đó, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần dạy dỗ bạn và giúp bạn sống theo Kinh Thánh.  “Những người Ê-thi-ô-pi-a” chung quanh bạn đang chờ đợi bạn đấy!

 

          “Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin mở lời phán với con.  Xin Chúa giúp con mở lời với những người khác”.