Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

Ông Kha-na-ni-a liền đi;  ông vào nhà,đặt tay trên ông Sao-lô và nói:  “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây.  (Công Vụ Tông Đồ 9:17)

 

          Ông Sao-lô và các bạn chẳng khi nào chán kể lại câu chuyện trở lại của ông.  Ông Ba-na-bê dùng câu chuyện ấy để giải thích tại sao các Ki-tô hữu không cần phải sợ hãi con người ấy nữa (Công Vụ Tông Đồ 9:26-29).  Còn ông Phao-lô thì kể câu chuyện ấy cho những người Do-thái muốn bắt ông (22:1-21) và cho vua Ác-ríp-pa muốn gặp vị tông đồ trong thời gian ngài bị cầm tù (26:1-23).

          Tại sao câu chuyện này lại ý nghĩa như thế?  Vì nó cho thấy sự sống lại của Chúa Giê-su có thể thay đổi cuộc đời người ta sâu xa như thế nào.  Ở đầu chương 9, Sao-lô đưa ra những lời đe dọa, sẵn sàng đi bắt những người lạc đạo này và đem họ ra xét xử.  Cuối cùng ông trở nên dễ dạy và suy tư, hăng hái bỏ đi con người cũ, gia nhập cộng đồng mới và hết sức học hỏi con Đường mà ông đã từng cố gắng tận diệt trước kia.

          Biến cố này cũng chẳng kém phần mạnh mẽ đối với ông Kha-na-ni-a, một tín hữu bình thường và là người Chúa muốn sử dụng để thực hiện một công việc mạnh dạn.  Tự giới thiệu mình là một Ki-tô hữu trước mặt Sao-lô người Pha-ri-sêu, ông Kha-na-ni-a phải chấp nhận việc có thể mất tính mạng.  Nhưng Chúa trấn an Kha-na-ni-a rằng Sao-lô không còn phải là một kẻ giết người nữa, nhưng là một dụng cụ được Chúa tuyển chọn.  Vì tin Chúa, ông Kha-na-ni-a mới có thể gọi Sao-lô là người anh em và chữa lành sự mù lòa của ông ta.

          Sự sống lại của Chúa Giê-su đã biến đổi cuộc đời bạn như thế nào?  Có lẽ bạn bị tê liệt vì sợ hãi cho tới khi bạn cảm nghiệm được tình yêu vô điều kiện Chúa dành cho bạn.  Có lẽ lòng bạn nặng trĩu những lo âu cho tới khi niềm hy vọng của Chúa đã nâng bạn đứng lên.  Có lẽ bạn bị lèo lái do tham vọng ích kỷ cho tới khi Chúa giải thoát bạn để quảng đại cho đi như Người đã làm.  Có lẽ bạn đã không thể buông đi một nỗi đau cho tới khi Chúa Giê-su giúp bạn thấy con đường đưa tới thứ tha.

          Hơn nữa, Thánh Thần Thiên Chúa muốn thay đổi cách bạn thường nhìn người khác như thế nào?  Có lẽ Người sẽ giúp bạn nhìn người mà bạn vẫn coi là kẻ thù theo một ánh sáng mới, đó là người con yêu dấu của Chúa, là người Chúa đã hoạch định để thực hiện những điều lớn lao.  Có lẽ bạn là một “dụng cụ được tuyển chọn” để giúp người ấy gặp gỡ tình yêu có sức biến đổi của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa và sức mạnh của sự Phục Sinh.  Xin Chúa hãy để cho tình yêu của Chúa biến đổi con và những người con gặp gỡ hôm nay”.