Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:35-40

 

Chính tôi là bánh trường sinh.  (Gio-an 6:35)

 

          Có khi nào bạn thắc mắc về ý nghĩa điều Chúa Giê-su muốn nói ở đây không?   Làm sao Người có thể là bánh cho chúng ta và Chúa ban cho chúng ta sự sống nào?  Cha Raniero Cantalamesa giảng tĩnh tâm cho giáo triều Rô-ma đã nói về điều này như sau:

          “Các giáo phụ của Hội Thánh đã dùng thí dụ việc dưỡng nuôi thể xác để giải thích mầu nhiệm này.  Các ngài nói rằng đó là hình thức sự sống mạnh hơn đồng hóa sự sống yếu hơn và không ngược lại.  Thế giới thực vật đồng hóa những khoáng chất, rồi động vật đồng hóa thực vật và thiêng liêng đồng hóa vật chất.  Chúa Giê-su nói với những ai tiếp nhận Người:  ‘Các con sẽ không biến đổi Ta thành bản thể của các con.  Trái lại các con sẽ được biến đổi trở nên giống Ta’.

          “Lương thực không phải là vật sống động cho nên không thể cho chúng ta chính sự sống.  Nó là nguồn sức sống vì nó chỉ giúp duy trì sự sống chúng ta đang có.  Còn bánh ban sự sống là bánh trường sinh, nên ai lãnh nhận thì sống nhờ nó.  Vậy lương thực nuôi dưỡng thể xác được thân xác đồng hóa và làm thành máu, còn diễn tiến của bánh trường sinh thì ngược lại.  Bánh trường sinh ban sự sống cho kẻ lãnh nhận, đồng hóa họ và biến đổi họ thành chính sự sống.

          “Chúa Ki-tô xưng mình là “bánh trường sinh” chính là để chúng ta hiểu rằng Người không nuôi dưỡng chúng ta giống như lương thực bình thường, nhưng như là Người sở hữu chính sự sống nên Người ban sự sống ấy cho chúng ta… Nói rằng Chúa Giê-su ‘đồng hóa’ chúng ta khi chúng ta rước lễ thực ra có nghĩa là Người làm cho chúng ta nên giống Người trong những tâm tình, ước muốn và lối suy nghĩ của chúng ta;  nói tóm lại Người tạo nên trong chúng ta ‘tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su’ (Phi-líp-phê 2:5)”.

          Bạn hãy giữ trong tâm trí những tư tưởng này khi bạn lên rước lễ lần tới.  Bạn hãy quyết tâm dâng mình cho Chúa.  Bạn hãy dâng cho Người những thử thách và tội lỗi bạn, cùng với những tài năng và kho tàng của bạn.  Bạn hãy để Người đồng hóa bạn và biến đổi bạn trở nên giống như Người.  Bạn sẽ không đánh mất tự do và căn tính của bạn đâu.  Trái lại, khi bạn từ bỏ chính mình trong Người, bạn sẽ có được tự do và phẩm giá còn lớn lao hơn nữa.  Bạn sẽ gặp được sự sống Người muốn ban cho bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy đến và sống sự sống của Chúa qua con người con.  Thế giới cần được nhận lãnh lòng thương xót, đức khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, và có thể chính con là người Chúa muốn dùng để ban những điều ấy!”