Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:22-30

 

Cha tôi thì lớn hơn tất cả.  (Gio-an 10:29)

 

          Những người Do-thái nói chuyện với Chúa tỏ ra thất vọng.  “Ông còn để cho chúng tôi phải nghi ngờ tới bao lâu nữa?  Nếu ông là Đấng Mê-si-a thì cứ nói thẳng cho chúng tôi biết đi”.  Chúa Giê-su xem ra cũng có lý do để thất vọng.  “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin”.  Điều gì sắp xảy ra?

          Những kẻ chất vấn đang đi tìm một thông tin theo lý trí để có thể xếp người này vào hạng người nào, rồi họ lên án Chúa.  Nhưng Chúa lại đang nghĩ đến một điều khác, đó là câu trả lời thuộc lãnh vực đức tin.  Tuy nhiên Người đã phải buồn rầu kết luận:  “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi” (Gio-an 10:26).  Đối với Chúa Giê-su, vấn đề thuộc về còn căn bản hơn cả những suy nghĩ trí tuệ.  Những ai hiệp nhất với Người đều biết tự thâm tâm Người là Đấng nào.

          Ông Ba-na-ba đã có sự hiểu biết này.  Một điều gì mới mẻ đang xảy ra tại cộng đoàn Ki-tô tại An-ti-ô-ki-a:  Dân ngoại đang trở lại với Chúa Ki-tô.  Giáo Hội tại Giê-ru-sa-lem hầu hết là những người Do-thái đã nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, họ đã sai ông Ba-na-ba đi thẩm định sự phát triển mới này.

          Người ta mong ông Ba-na-ba có thể làm một bản tường trình với những đáp án cho nhiều câu hỏi:  Những Ki-tô hữu gốc dân ngoại có đông hơn các Ki-tô hữu gốc Do-thái không?  Họ có được cắt bì và tuân giữ những điều cốt yếu theo Lề Luật Do-thái không?  Nhưng thay vì thế, ông lại hỏi:  Chúa đang hoàn thành những gì tại đây?  Những tín hữu mới này có mang dấu ấn làm con chiên của Chúa không, tức là dấu ấn yêu thương?  Chúng tôi phải khích lệ họ như thế nào để họ khắng khít theo Chúa Ki-tô.  Cho nên:  “Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 11:23).

          Chúng ta vẫn thường hỏi những câu hỏi không đúng.  Chúng ta tìm kiếm những thông tin để chống lại người khác.  Chúng ta tìm câu trả lời cho những thắc mắc thần học.  Chúng ta thất vọng khi Chúa xem ra bịt tai trước những cầu xin của chúng ta hoặc khi chúng ta cảm thấy Người thúc bách chúng ta phải tự giải quyết những nhu cầu chúng ta đang đặt dưới chân Người.  Vậy thay vì thế, chúng ta hãy mau mắn tìm xem Chúa đang hành động ở điểm nào và chúng ta có hòa nhập với những gì Người đang thực hiện không.  Chúng ta hãy chú tâm đến Thần Khí của Người đang thúc đẩy chúng ta tiến gần hơn đến trái tim Người và giúp người khác được tiếp cận sống động với tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con có một lô những câu hỏi, nhưng đâu là câu hỏi Chúa đang có trong tâm trí Chúa hôm nay?  Thần Khí Chúa đang hoạt động nơi nào hôm nay?  Làm sao con cho thế giới thấy mình đang thuộc về đoàn chiên của Chúa đây?”